• اسب نژاد لات ویان (Latvian horse)

    اسب نژاد لات‌ویان

    اسب نژاد لات‌ویان (Latvian horse) اسب یراق‌بندی قدرتمندی است که شهرت وی به سبب توانایی در کشیدن وزنه است.

عناوین اصلی