• گاوهای دوره انتقال را به راحتی مدیریت کنید

  مدیریت دوره انتقال گاو

  مراقبت سریع و مناسب طی دوره انتقال، در عمر تولیدی گاو می‌تواند تأثیر مهمی داشته باشد که بر اساس آن گاو می‌تواند دوره شیردهی سودآور و جایگزینی سالمی داشته باشد.

 • ارزیابی متابولیت های انرژی در گاوهای دوره انتقال

  ارزیابی متابولیت های انرژی در گاوهای دوره انتقال

  ارزیابی متابولیت‌های انرژی در گاوهای دوره انتقال اغلب توسط دامپزشکان برای مراقبت از گله‌های شیری جهت پیشگیری از بیماری‌ها و داشتن یک گله سالم و تولید مناسب به‌کار می‌رود.

 • برنامه ریزی برای انتقال آرام

  برنامه ریزی برای انتقال آرام

  بیشتر وقت‌ها، گاوهای شیری مدرن را در زمینه فشاری که نیازهای جسمی و متابولیسمی برای تولید شیر بر آنها وارد می‌کند، با فشاری که تمرین برای پیروزی، بر قهرمانان دو و میدانی وارد می‌کند، مقایسه می‌کنند.

 • اهمیت ویتامین D در جیره دام

  اهمیت ویتامین D در جیره دام

  یک روش عاقلانه جهت رفع نیازهای دام، افزودن 20000 تا 30000 واحد بین‌المللی ویتامین D، در روز به جیره گاوهای خشک می‌باشد.

 • نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام

  نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام

  غلظت طبیعی و نرمال پتاسیم در پلاسمای گاو حدود 3.9 تا 5.8 میلی‌اکی‌والان در لیتر می‌باشد. حفظ پتاسیم طبیعی در گاوهای دوره انتقال تاثیرات بسزایی در سلامت دام دارد.

 • تفاوت کاتیون و آنیون جیره

  تفاوت کاتیون و آنیون جیره

  برای اولین بار محققیان نروژی تئوری نقش تفاوت کاتیون و آنیون جیره در بیماری‌زایی تب شیر، را مطرح کردند.

 • نقش فسفر در دوره انتقال

  نقش فسفر در دوره انتقال

  در روزهای آخر دوران آبستنی، جنین برای ساخت و شکل‌گیری استخوانی می‌تواند تا حدود 10 گرم فسفر در روز، از مخزن فسفر مادری برداشت می‌نماید.

 • جابجایی بافت چربی

  جابجایی بافت چربی

  استفاده از انرژی تولیدشده از چربی‌های ذخیره در بدن، نشان‌دهنده افزایش نرخ جابجایی چربی‌ها برای حمایت از فرایند شیردهی می‌باشد.

 • اهمیت مصرف ماده خشک در دوره انتقال

  اهمیت مصرف ماده خشک در دوره انتقال

  بیماری‌هایی که در دوره انتقال رخ می‌دهند ارتباط تنگاتنگی با کاهش ماده خشک مصرفی داشته و مصرف ماده خشک، در حفظ سلامت و عملکرد گاوها در دوره خشکی نقش بسزایی دارد.

 • خوراک مناسب دام های دوره انتقال

  خوراک مناسب دام های دوره انتقال

  در دوره بحرانی انتقال در گاوهای شیری، مصرف خوراک دام به کمترین حد خود در چرخه آبستنی – شیردهی می‌رسد.

 • دوره انتقال گاوهای شیری

  دوره انتقال گاوهای شیری

  به سه هفته قبل و بعد از زایمان گاوهای شیری دوره انتقال گفته می‌شود. در این دوره خطرات بسیاری ازجمله رویارویی با انواع بیماری‌ها سلامتی گاو را تهدید می‌کند. در برخی از مطالعات سه هفته پیش از زایش را دوره پابه ماه می‌نامند.

 • نکات مهم در طراحی جایگاه گاوهای دوره انتقال

  نکات مهم در طراحی جایگاه گاوهای دوره انتقال

  مواردی که در طراحی جایگاه گاوهای دوره انتقال درنظر می‌گیریم با آنچه در طراحی جایگاه گاو دوشا موردتوجه قرار می‌دهیم، متفاوت است.

عناوین اصلی