• کنترل و درمان مایکوپلاسموزیس

  کنترل و درمان مایکوپلاسموزیس

  ازآنجایی که برای برخی از اشکال مایکوپلاسموزیس درمان قطعی وجود ندارد بنابراین بهتر است با رعایت مواردی چون بهداشت دامداری، از شیوع آن پیشگیری کنید.

 • نکات مهم در مورد ورم پستان مایکوپلاسمایی

  نکات مهم در مورد مایکوپلاسموزیس

  در این نوشته به برخی نکته‌های مهمی که درمورد بیماری مایکوپلاسموزیس (بخصوس ورم پستان مایکوپلاسمایی) باید به آنها آگاه باشید، خواهیم پرداخت.

 • فرم چشمی مایکوپلاسما

  کراتوکونژنکتویت مایکوپلاسمایی

  مایکوپلاسما بویس می‌تواند در گوساله‌ها ایجاد کراتوکونژنکتویت نیز بنماید. کراتوکونژنکتویت مایکوپلاسمایی (Mycoplasma conjunctivae) در بز و گوسفند شایع می‌باشد.

 • فرم تناسلی مایکوپلاسما

  فرم تناسلی مایکوپلاسما

  تزریق تجربی مایکوپلاسما بداخل رحم سب سالپنژیت، آندومتریت و سالپنژو پریتونیت به‌همراه چسبندگی تخمدان‌ها می‌شود.

 • اوتیت مایکوپلاسمایی

  اوتیت مایکوپلاسمایی

  مایکوپلاسما ایجاد اوتیت می‌نماید و به‌همراه سایر اشکال نظیر فرم پنومونیک، ورم پستانی و آرتریتی تولید بیماری وابسته به مایکوپلاسما "Mycoplasma bovis associated disease“ را می‌نماید.

 • پنومونی مایکوپلاسمایی

  پنومونی مایکوپلاسمایی

  شکل پنومونیک بیماری مایکوپلاسموز شبیه به سایر پنومونی‌هاست. تب، بی‌اشتهایی، ترشحات بینی، سرفه و افزایش حرکات تنفس و همزمان در برخی از موارد اوتیت مدیا و آرتریت دیده می‌شود.

 • آرتریت مایکوپلاسمایی

  آرتریت مایکوپلاسمایی

  اگرچه شکل آرتریتی مایکوپلاسما عمدتاً در گوساله‌ها دیده می‌شود ولی گاهاً در گاوهای بالغ هم رویت می‌شود. مبتلایان به‌شدت دچار لنگش گشته مفاصلشان و غلاف تاندون‌های آنها متورم شده و درجه حرارت بدن افزایش می‌یابد.

 • ماستیت مایکوپلاسمایی

  ماستیت مایکوپلاسمایی

  گاهی گاوهای آلوده به ماستیت مایکوپلاسمایی، ظاهری سالم داشته و با این‌که پستان بشدت آلوده می‌باشد ولی آنها جز دفع گاه‌به‌گاه باکتری و ناقل تحت کلینیکی بودن علامت دیگری ندارند.

 • اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما

  ورم پستان در اشکال ماستیتی بیماری مایکوپلاسما را می‌توان ازروی علائم کلینیکی و اختصاصاتی که دارد از سایر ورم پستان‌ها مثل استافیلوکوکی و استرپتوکوکی تفریق داد.

 • اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس

  اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس

  اشکال بیماری مایکوپلاسموزیس به دوشکل کلینیکی و تحت کلینیکی وجود دارد. گاوها در هر رده تولیدی اعم از شیری، خشک و تلیسه‌های نابالغ مبتلا می‌شوند.

 • انتقال و انتشار بیماری مایکوپلاسموزیس

  انتقال و انتشار بیماری مایکوپلاسموزیس

  مهمترین راه انتقال مایکوپلاسموزیس ترشحات خارج شده از دستگاه تنفس و شیر می‌باشد. همین‌که بیماری در یک گاوداری تثبیت شد ریشه‌کن کردن آن بسیار سخت خواهد بود.

 • فاکتورهای خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس

  فاکتورهای خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس

  مدیریت غلط و رعایت نکردن برخی از نکات در پرورش دام زمینه را برای ابتلا به بیماری‌ها افزایش می‌دهد، حال می‌پردازیم به فاکتورهایی که خطر ابتلا به مایکوپلاسما بویس را افزایش می‌دهند.

عناوین اصلی