ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیهوشی و لوله گذاری برای امور دندانپزشکی دام کوچک اجباری شد

بیهوشی و لوله گذاری برای امور دندانپزشکی دام کوچک اجباری شد ۱۳۹۶/۱/۲۱ 10:01:07 AM

بیمارستان‌های دامپزشکی مورد تایید انجمن بیمارستان‌های حیوانات در امریکا بنابر استانداردهای جدید، باید حیوانات را برای امور دامپزشکی بیهوش کرده و لوله‌گذاری نمایند که با انجام مراقبت‌های معمول بدون بیهوشی در تعارض جدی است.

عناوین اصلی