• کاکادو: چگونه از این پرنده زیبا در خانه نگهداری کنیم؟

    کاکادو3

    پرندگان مختلفی از خانواده طوطی‌ها تحت نام بومی کاکادو دسته‌بندی می‌شوند که زیرگونه‌های مختلفی دارند. این پرنده‌ها دوستداشتنی، بازیگوش، اجتماعی، باهوش و بسیار مهربان هستند و نیاز به مراقبت و تماس دائمی دارند. تمام اسرار کاکادو را در این مقاله می‌توانید کشف کنید!

عناوین اصلی