• ویژگی سالن های مرغداری

    ویژگی سالن های مرغداری

    برای احداث یک مرغداری صنعتی معیارها و ضوابطی وجود دارد که سرمایه‌گذاران ملزم به رعایت آن هستند. در یک واحد تولیدی برای اینکه به بازده اقتصادی برسیم در ابتدا لازم است ساخت و ساز مرغداری از یک اصول مشخص پیروی کند.

عناوین اصلی