• علل ویروسی سقط جنین

  اسهال ویروسی گاو (BVD) و سقط جنین

  اسهال ویروسی گاو BVD و سقط جنین

  ویروس BVD یا اسهال ویروسی یکی از عوامل سقط جنین در دام می باشد. جنس پستی ویروس و خانواده فلاوی ویریده قرار دارد. این ویروس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری دستگاه گوارش شناخته شده است و میزبان‌های این ویروس، نشخوارکنندگان اهلی و وحشی هستند.

 • علائم بیماری BVD یا اسهال ویروسی گاو

  علائم بیماری BVD یا اسهال ویروسی گاو

  علائم بالینی BVD یا اسهال ویروسی گاو به سن و مرحله آبستنی گاو، سطح ایمنی گله و وجود استرس در گله بستگی دارد. این بیماری باعث عوارضی چون سقط، مرده‌زایی، ناقص‌الخلقه‌زایی و به‌دنیا آمدن گوساله‌های ضعیف می‌شود.

 • همه گیرشناسی اسهال ویروسی گاو

  همه گیرشناسی اسهال ویروسی گاو

  گوساله‌های PI مهم‌ترین منبع ویروس BVD برای گسترش بیماری اسهال ویروسی گاو در بین گله‌ها هستند. گوساله‌های PI اکثراً تا زمان از شیر گرفتن زنده می‌مانند و منبع مهمی جهت انتشار بیماری محسوب می‌شوند.

 • پیشگیری و کنترل بیماری اسهال ویروسی یا BVD

  پیشگیری و کنترل BVD

  هدف از برنامه کنترل بیماری اسهال ویروسی گاو‌ها (BVD) پیشگیری از ابتلای جنین به‌منظور جلوگیری از تولید دام‌های PI جلوگیری از سقط جنین و مشکلات مربوط به آن است.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری BVD

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری BVD

  برای انجام آزمایش‌های تشخیصی دقیق برای بیماری BVD یا اسهال ویروسی گاو، باید جنین به‌طور کامل به آزمایشگاه ارسال شود، زیرا عوامل پیچیده‌ای سبب این بیماری و سقط می‌شود.

عناوین اصلی