• راهنمای سریع سقط جنین گوسفندی

  راهنمای سریع سقط جنین گوسفندی

  راهنمای سریع برای انتخاب نمونه در سقط جنین دام، به‌منظور تشخیص در موقعیت‌های عمومی

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص تریکومونیازیس

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص تریکومونیازیس

  می‌توان نمونه‌ها را از مایعات جنینی و محتویات معده فتوس تازه سقط شده تهیه کرد. اگر فتوس قابل دسترس نباشد، می‌توان از موکوس مهبلی گاو‌های مظنون استفاده نمود.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص توکسوپلاسموز

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص توکسوپلاسموز

  نمونه‌های به‌دست آمده برای جداسازی باید بدون اینکه منجمد شوند در کنار یخ منتقل گردند. این نمونه‌ها جهت آزمایش‌های انگل‌شناسی، سرم‌شناسی، بافت‌شناسی استفاده می‌شوند.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری BVD

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری BVD

  برای انجام آزمایش‌های تشخیصی دقیق برای بیماری BVD یا اسهال ویروسی گاو، باید جنین به‌طور کامل به آزمایشگاه ارسال شود، زیرا عوامل پیچیده‌ای سبب این بیماری و سقط می‌شود.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری مرزی

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص بیماری مرزی

  نمونه‌های قابل استفاده جهت تشخیص بیماری مرزی شامل؛ نمونه‌های بافت شناسی، نمونه‌های سرمی، نمونه‌های ویروس شناسی و... می‌باشد که در این بخش توضیح داده شده است.

 • جمع آوری نمونه جهت جداسازی مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما

  جمع آوری نمونه جهت جداسازی مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما

  برای جداسازی ارگانیسم‌های مایکوپلاسما یا یوریاپلاسما، سوآب‌های داکرون یا پلی استر برای جمع‌آوری نمونه از فرج و واژن نیاز است. سوآب باید بلافاصله در محیط انتقال بدون چارکول غوطه‌ور شده و منجمد شود.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

  نمونه‌های مختلفی جهت آزمایش‌های باکتری‌شناسی، بافت‌شناسی، سرم‌شناسی و همچنین نمونه‌هایی از جنین سقط شده باید جمع‌آوری گردد.

 • تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

  تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

  بهترین نمونه برای شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی و تشخیص بیماری تب کیو، جفت جنین سقط شده می‌باشد درصورت موجود نبودن جفت می‌توان از نمونه‌های واژنی استفاده نمود.

 • جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

  جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

  جهت تشخیص دقیق کمپیلوباکتریوز به جمع آوری نمونه از دام می‌پردازیم. در این بخش توضیح داده شده که از چه قسمت‌هایی و چگونه باید برداشت شده و چگونه نمونه‌ها را نگهداری و انتقال دهید.

 • شناسایی جرم کمپیلوباکتریوز

  شناسایی جرم کمپیلوباکتریوز

  برای بررسی حضور جرم می‌توان از نمونه‌های اخذ شده استفاده نمود. این باکتری یک ارگانیسم گرم منفی و به شکل میله‌ای خمیده است که می‌تواند به صورت s شکل، فنری شکل یا شبیه مرغ دریایی مشاهده شود.

 • نمونه برداری جهت تشخیص سالمونلوز

  نمونه برداری جهت تشخیص سالمونلوز

  تشخیص بر اساس کشت محتویات معده جنین، جفت و یا ترشحات واژن انجام خواهد شد. جنین سقط شده، اگر جفت و ترشحات واژنی نیز همراه با آن اخذ شود بهترین نمونه برای تشخیص می‌باشد.

 • روش انتخاب و برداشت نمونه ها از دام

  روش انتخاب و برداشت نمونه ها از دام

  دام زنده بیمار که اقدامات درمانی برای آن انجام نشده باشد و از طرفی علائم بالینی را نیز به‌خوبی نشان می‌دهد، به همراه لاشه تلف شده ازهمین دسته، بهترین نمونه‌ها برای ارسال است.

 • جمع آوری و کشت نمونه ها جهت تشخیص بروسلا

  جمع آوری و کشت نمونه ها جهت تشخیص بروسلا

  جهت تشخیص بیماری و شناسایی جرم بوسلا نیاز به برداشت نمونه‌هایی از دام است که به آزمایشگاه فرستاده می‌شوند، در این بخش می‌پردازیم به معرفی نمونه‌های موردنیاز و نحوه برداشت آنها.

 • جمع آوری نمونه های بالینی از جنین سقط شده

  جمع آوری نمونه های بالینی از جنین سقط شده

  جهت دست‌یابی به تشخیص صحیح و دقیق، نمونه‌ها باید هم به‌صورت صحیح انتخاب شده و هم می‌بایست در زمان دقیقی این کار انجام شود و به‌صورت صحیح نیز حمل شود.

 • جمع آوری و نگهداری نمونه های گرفته شده در سقط جنین دام

  جمع آوری و نگهداری نمونه های گرفته شده از سقط جنین دام

  جهت جمع آوری و نگهداری صحیح نمونه‌های گرفته شده از سقط جنین دام می‌توان از این مطلب به‌عنوان راهنما استفاده نمود.

عناوین اصلی