ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کوتیکول

بافت شناسی کوتیکول

بافت شناسی کوتیکول ۱۳۹۹/۷/۲۳ 10:40:12 AM

میگوهای پنائیده در شاخه بندپایان و زیرشاخه سخت‌پوستان قرار داشته و مشابه همه سخت‌پوستان دارای یک اسکلت خارجی یا کوتیکول محافظت‌کننده بوده که با ضخامتی کمتر از 5 میلی‌متر بدن حیوان را به‌طور کامل می‌پوشاند.

روند شکل گیری لکه های سفید برروی بدن میگو

روند شکل گیری لکه های سفید برروی بدن میگو ۱۳۹۹/۷/۲۲ 10:59:38 AM

ساختارهای عمودی موجود در کوتیکول ممکن به‌وسیله عوامل پاتوژن و یا به‌وسیله عوامل شیمیائی تخریب و مجاری مسدود شوند که متعاقب این موضوع ماتریکس سلولی در کوتیکول و ناحیه بین کوتیکول و لایه سلولی تجمع می‌یابد.

عناوین اصلی