ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیوسکیوریتی در مرغداری ها

بیوسکیوریتی در مرغداری ها ۱۳۹۷/۱/۲۳ 9:37:24 AM

بیوسکیوریتی یک سری کارهایی است که صاحبان مرغداری‌ها می‌باید برای محافظت از گله مرغ‌های خودشان در برابر بیماری‌ها از آنها آگاه باشند و آنها را انجام دهند.

عناوین اصلی