• حقایقی درباره مالتیزها (Maltese)

    حقایقی درباره مالتیزها

    سگ‌های مالتیز ظاهری اشرافی دارند و سال‌ها زیادی مورد حمایت اشراف‌زادگان بوده‌اند. آنها سگ‌هایی بازیگوش، پرانرژی و دوست‌داشتنی هستند که توجه همه را به خود جلب می‌کنند.

  • سگ مالتیز (Maltese)‌

    سگ نژاد مالتیز

    مالتیز (Maltese)‌ سگ کوچک و سرسختی است که دارای موهای سفید و بلند اشرافی می‌باشد که طول آن از دو سوی بدنش تا سطح زمین می‌رسد. سر زنده، بازیگوش، آرام، دوست داشتنی و قابل اعتماد است.

عناوین اصلی