ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پوست مرغ

استفاده از پوست مرغ در کباب ها

استفاده از پوست مرغ در کباب ها ۱۳۹۶/۳/۳۱ 9:30:12 AM

رییس انجمن صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در برخی از چلوکبابی‌ها از گوشت مرغ استفاده می‌شود از ممنوعیت فروش غذا در خیابان خبر داد.

عناوین اصلی