• استفاده از پوست مرغ در کباب ها

    پوست مرغ در کباب

    رییس انجمن صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در برخی از چلوکبابی‌ها از گوشت مرغ استفاده می‌شود از ممنوعیت فروش غذا در خیابان خبر داد.

عناوین اصلی