ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مدیریت بستر در مرغداری

مدیریت بستر در مرغداری ۱۳۹۷/۱۲/۴ 12:03:16 PM

در این مقاله سعی شده است مطلبی در مورد مدیریت صحیح بستر، بعنوان یکی از عوامل مؤثر در بهداشت و بهره‌وری که تاکنون کمتر به آن توجه شده، ارائه شود.

سیستم تهویه در مرغداری

سیستم تهویه در مرغداری ۱۳۹۶/۹/۳۰ 1:18:02 PM

کمبود اکسیژن در مرغداری باعث کم‌خونی، کاهش رشد، انواع بیماری‌های تنفسی و آسیت و نهایتاً کاهش جدی عملکرد گله می‌شود.

کیفیت هوای شبانه در مرغداری

کیفیت هوای شبانه در مرغداری ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ 11:17:33 AM

برای این که بتوانیم از بیمار شدن مرغ‌ها در فصل‌های سرد جلوگیری کنیم می‌باید کیفیت هوای سالن‌ها را خوب نگهداریم. یکی از مهمترین نکات، رساندن سطح آمونیاک به کمترین، در سالن‌ها است.

بررسی تهویه مورد نیاز در مرغداری

بررسی تهویه مورد نیاز در مرغداری ۱۳۹۵/۷/۵ 12:34:47 PM

تهویه در مرغداری بسیار حائز اهمیت است، چرا که دستگاه تنفس طیور دارای انشعابات فراوانی است که به کیسه‌های هوایی ختم می‌گردد و به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریا ً 2‌برابر حیوانات دیگر می‌باشد.

مهاجرت در داخل سالن های پرورش طیور

مهاجرت در داخل سالن های پرورش طیور ۱۳۹۴/۶/۲۴ 11:46:56 AM

هیچکس به دقت نمی‌داند که چرا پرندگان دوست دارند به سمت قسمت ورودی هوا در سالن‌های تهویه شده تونلی حرکت کنند. یک نظریه این است که جوجه‌ها ترجیح می‌دهند که رو به باد باشند.