دامیاکلوز

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ قرص كلوزانتل با مهار عملکرد آنزیم‌های سوکسینات دهیدروژناز و فومارات ردوکتاز سبب اختلال در روند فسفوریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول‌های انگل شده و از تولید ATP جلوگیری می‌کند. همچنین در مکانیسم‌های انتقال مایعات و یون‌ها در غشاء سلول‌های انگل تداخل ایجاد می‌کند.

فقط برای مصرف دامپزشکی

دسته دارویی:

ضد انگل (سالیسیلانیلیدها)

شکل دارویی:

بلوس خوراکی

حیوان هدف:

گاو، گوساله، گوسفند و بز

ترکیب:

هر بلوس حاوی ۵۰۰ میلی گرم کلوزانتل (بصورت ملح سديم) می‌باشد.

موارد مصرف:

قرص كلوزانتل برای درمان و پیشگیری از کرم‌های پهن نابالغ ، نماتودها و مراحل لاروی بعضی از بندپایان مصرف می‌شود.

گاو، گوساله ، گوسفند و بز:

ترماتودها: فاسیولاهپاتیکا و فاسیولاژیگانتیکا بالغ و نابالغ ۶ هفته به بالا.

بر نماتودها: شابرتيا اووینا، ازوفاگوستوموم، همونكوس و بونوستوموم.

لارو بندپایان: اوستروس اوویس، هایپودرمابوویس و هایپودرما لینه آتوم.

فارماکوکینتیک:

پس از تجویز خوراکی بلوس كلوزانتل به سرعت جذب جریان خون می‌گردد و حداکثر غلظت پلاسمایی آن در طول ۴۸-۲۴ ساعت پس از تجویز خوراکی ایجاد می‌شود. مولکول تغییر نیافته کلوزانتل بطور کامل (> %۹۹ ) با آلبومین پلاسما باند شده و در نتیجه توزیع آن در بافت‌ها بسیار محدود می‌باشد. نیمه عمر این ماده در پلاسما ۴-۳ هفته است. به میزان ناچیزی متابولیزه شده و دفع آن عمدتا از طریق صفرا و به میزان بسیار کمی از طریق ادرار انجام می‌شود.

مقدار و روش مصرف:

گاو و گوساله: mg/kg 5 قرص كلوزانتل (نصف بلوس به ازاء هر ۵۰ کیلوگرم وزن زنده دام): جهت درمان فاسیولا هپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا، همونکوس، بونوستوموم و ازوفاگوستوموم.

mg/kg 10 قرص كلوزانتل (یک بلوس به ازاء هر ۵۰ کیلوگرم وزن زنده دام): جهت درمان هایپودرما بوویس و هایپودرما لینه آتوم.

گوسفند و بز: mg/kg 5 ماهي قرص كلوزانتل (نصف بلوس به ازاء هر ۵۰ کیلوگرم وزن زنده دام): جهت درمان همونكوس، ازوفاگوستوموم و اوستروس اوویس.

mg/kg 10 قرص كلوزانتل (یک بلوس به ازاء هر ۵۰ کیلوگرم وزن زنده دام): جهت درمان فاسیولوئیدز ماگنا و لوسیلیا کوپرینا.

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگهداری گردد و از تماس مستقیم دارو با چشم و مخاطات جدا پرهیز شود و پس از مصرف دارو، دست‌ها حتما شسته شوند.

موارد منع مصرف:

بلوس کلوزانتل در دام‌های شیروار در دوران خشکی مصرف شود. شیر دام‌هایی که در آنها کلوزانتل استفاده می‌شود نباید به مصرف انسان برسد.

زمان پرهیز از مصرف:

برای گوشت ۲۸ روز.

تداخل دارویی:

ندارد.

عوارض جانبی:

تحقیقات نشانگر آن است که دوز درمانی دارو به خوبی در گاو و گوسفند تحمل شده و عوارض جانبی ندارد. مرز ایمنی در گاو تا ۶ برابر و در گوسفند تا ۴ برابر دوز درمانی می‌باشد.

بسته بندی:

جعبه حاوی ۱۰۰ بلوس (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) / ظروف پلی اتیلنی ۱۰۰ و ۲۰۰ عددی.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم آفتاب و در دمای اتاق (زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.