دارونامه شرکت دامیاران اراک

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نظر به ضرورت تولید و تامین داروهای دام و طیور در داخل کشور شرکت داروسازی دامیاران اراک در سال 1369 هجری – شمسی مطابق با 1990 میلادی توسط بخش خصوصی تاسیس گردید.

محل دفتر مرکزی شرکت در تهران است و محل استقرار کارخانه در شهر صنعتی کاوه ، شهرستان ساوه و درفاصله 120 کیلومتری تهران می باشد. برای آشنایی بیشتر با این شرکت می توانید بر روی آشنایی با شرکت دارویی دامیاران اراک کلیک کنید

فلومکوئین - فلوکین            فلومکوئین 20% (فلوکین 20%)

آنتی بیوتیک

محلول فلورفنیکل - محلول دامیافلوکل   محلول فلورفنیکل 10% (دامیافلوکل 10%)

آنتی بیوتیک

تایلوزین تارترات - تایلوسول   تایلوزین تارترات (تایلوسول)

آنتی بیوتیک

فلاوفسفولیپول - فلاپول   فلاوفسفولیپول 0/6 درصد (فلاپول 0/6%)

آنتی بیوتیک

انروفلوکساسین - انروکین   انروفلوکساسین 10% (انروکین 10%)

آنتی بیوتیک

مولتی ویتامین - دامیاویت   مولتی ویتامین لیتری (دامیاویت)

ویتامین و موادمعدنی

پودر سوء هاضمه - دامیاجست   پودر سوء هاضمه (دامیاجست)

ویتامین و موادمعدنی

آلبندازول - دامیابندازول   آلبندازول 600 (دامیابندازول 600)

ضد انگل، ضدقارچ

یکلوزاماید-دامیاکلونیل   نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250)

ضد انگل، ضدقارچ

    آیورمکتین خوراکی 0.2% (آیور- دامیاورم) ضد انگل، ضدقارچ