بیوسکیوریتی BIOSECURITY یا ایمنی زیست محیطی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ایمنی زیست محیطی روشی است برای کاهش خطر مواجهه با بیماری و یا کنترل گسترش آن. یک ابزار مدیریتی است که بایستی در تمام سطوح یک مرغداری (یا دامداری) اجرا و به کار گرفته شود.

چرا ایمنی زیست محیطی مهم است؟

• هرکسی که در مرغداری کار می‌کند و یا به نحوی دست‌اندرکار است باید بداند که کار کرد مرغداری مستقیما به میزان ایمنی زیست محیطی بکار گرفته شده مربوط است.

کیفیت جوجه‌ها بستگی به عاری از بیماری بودن آنها دارد.

• میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و پاتوژن شامل باکتری‌ها و ویروس‌ها توسط ناقلین (موجودات زنده‌ای که عوامل بیماری‌زا را منتقل می‌کنند) حمل می‌شوند. در اغلب اوقات این ناقلین کسانی هستند که در مرغداری کار می‌کنند یا آنجا را ویزیت می‌کنند.

• به خاطر داشته باشید بایوسکیوریتی هزینه‌ساز نیست بلکه ازطریق تولید جوجه‌های سالم درآمدزا هم هست.

چه عواملی باعث موفقیت یک برنامه بیوسکیوریتی می‌شوند؟

• یک برنامه بایوسکیوریتی خوب مانند یک زنجیر است. تمام حلقه‌ها باید در وضعیت خوبی باشند. حتی یک حلقه معیوب کل زنجیر را بی‌فایده می‌سازد. به عبارت دیگر اگر بایوسکیوریتی فقط در بعضی قسمت‌های مرغداری اعمال شود کلا فایده‌ای نخواهد داشت.

یک برنامه بایوسکیوریتی موثر:

• تمام عوامل و مسئولیت‌ها را مشخص می‌کند.

• مسئولیت‌ها را برای افراد تبیین می‌کند.

• بررسی چگونگی انجام مسئولیت‌ها توسط افراد را میسر می‌سازد.

• مرغداری را ایزوله می‌کند و از داخل یا خارج شدن بیماری‌های عفونی جلوگیری می‌کند.

• قابل انطباق با تغییر شرایط محلی و انتشار بیماری‌ها است.

برای جا افتادن موثر یک برنامه بایوسکیوریتی همه افراد شاغل در مرغداری باید هر روز به بیماری‌ها بیاندیشند. بعد از راه‌اندازی موثر، برنامه باید هر روز هم با کسانی که هر روز در اجرای آن نقش دارند و هم با متخصصین خارج از مرغداری مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

بخش‌های دیگر این مقاله:
اصول بنیادی یک برنامه بایوسکیوریتی اثربخش چه هستند؟
دسته بندی ضدعفونی کننده ها بر اساس ترکیب شیمیایی
اصول ضدعفونی محیط و استفاده صحیح از ضدعفونی کننده ها

تهیه و تنظیم: دکتر شمس‌الدین آتابای (تیر ماه ۱۳۸۸)