بتائین Betaine

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نقش و اهمیت گروه‌های متیل برای موجودات زنده، از آنجایی مشخص می‌شود که این گروه در بدن موجودات زنده سنتز نمی‌شوند بلکه تامین آن از طریق منابع غذایی ازقبیل بتائین، کولین، متیونین، ویتامین ب ۱۲، اسید فولیک و ویتامین ب ۶ صورت می‌گیرد.

از آنجایی که گروه متیل نقش‌های مختلف و متنوعی را در سیستم عصبی، ایمنی، کلیه و قلب ایفا می‌کنند و نیز به دلیل آنکه تعیین مقدار موردنیاز بدن به گروه متیل مشکل و پیچیده می‌باشد، متاسفانه تاکنون در منابع علمی مقدار دقیق موردنیاز برای این گروه ذکر نشده است.

از سه منبع (کولین، بتائین و متیونین) که دارای گروه متیل در ساختمان خود می‌باشند، فقط بتائین می‌تواند به‌طور مستقیم به‌عنوان دهنده گروه متیل در سیکل انتقال این گروه در کبد دخالت داشته باشد.

باید توجه داشت زمانی‌که کولین و متیونین بخواهند در نقش یک متیل‌دهنده ظاهر شوند، باید شکل ساختمانی خود را تغییر دهند.

یعنی کولین برای آنکه بتواند به‌عنوان دهنده گروه متیل عمل کند باید به بتائین تبدیل شود. متیونین هم قبل از اینکه فعالیت متیل‌دهندگی خود را آغاز کند باید یک گروه آدنوزیل از ATP دریافت کند و تبدیل به S- آدنوزیل متیونین شود.

لازمه سنتز پروتئین در داخل بدن وجود اسید آمینه‌های مختلف در بدن می‌باشد، بنابراین وجود بنیان متیل بعنوان جزئی از ساختمان اسیدهای آمینه برای سنتز پروتئین در داخل بدن ضروری است.

در سنتز اسیدهای چرب بنیان متیل برای طویل شدن زنجیره اسیدهای چرب لازم است. در ساخته شدن لیپوپروتئین‌ها، بخصوص لیپوپروتئین‌های با دانسیته بسیار پائین (VLDL) وجود بنیان متیل بعنوان جزئی از ساختمان فسفولیپید‌ها ضروری است.

دیگر قسمت‌های این مقاله:
بتائین چیست؟
مهمترین وظایف بتائین Betaine چیست؟
بتائین در خدمت تغذیه طیور
بتائین در خدمت تغذیه ماهی ها
بتائین در خدمت تغذیه میگو
بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان