استراتژی های تغذیه ای برای مرغ های تخمگذار تا یکصدمین هفته عمر

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در 20 سال گذشته، پیشرفت عمده‌ای در تولید مرغ‌های تخمگذار به‌دست آمده است، و دوره تولید تا یکصد هفتگی مرغ‌ها افزایش یافته است.

طولانی‌تر شدن دوره تولید، همراه با بالا رفتن پیک تولید و شاداب بودن مرغ‌ها سبب شده است که برداشت تخم‌مرغ در مرغداری‌ها افزایش یابد.

مرغ‌ها کارآمدتر هم شده‌اند، به این معنی که از مقدار خوراکی که برای تولید هر تخم‌مرغ می‌خورند تا 10% کاسته شده است (بهبود FCR).

این پیشرفت‌های بزرگ، تنها هنگامی به دست می‌آیند که شرایط محیط زندگی مرغ‌ها در بهترین حال باشد، زیرا عملکرد نهایی مرغ‌ها بستگی به ارتباط دو عامل ژنتیکی، و محیطی مرغ‌ها دارد.

برای اینکه بتوانید از توان ژنتیکی گله‌تان بهره‌برداری کنید، لازم است که هر روز، جیره مناسب، و به هنگام مناسب به آنها برسانید.

هنگامی که مرغ‌ها، به جای 60 تا 80 هفته، تا یکصدمین هفته تخم می‌گذارند، ازدست دادن مواد مغذی، مانند کلسیم بدن آنها بسیار بیشتر می‌شود. افزایش حجم، زرده تخم‌مرغ و پوسته تخم‌مرغ (با درشت‌تر شدن تخم‌مرغ)، مصرف مواد مغذی را بالاتر می‌برد.

چنین مرغ‌هایی به یک استراتژی تغذیه‌ای نیاز دارند که بتواند سطح تولید مورد انتظار را ادامه دهند. این مقاله به عواملی که می‌باید به هنگام طراحی برنامه تغذیه‌ای گله درنظر گرفته شوند، می‌پردازد.

بخش‌های این مقاله:
توازن مقدار خوراک مصرفی طیور با نیازهای تغذیه ای
تغییر دادن سطح انرژی، با مقدار خوراک و وزن مرغ‌ها ارتباط دارد
فیبر، برای شرایط بهتر زندگی طیور
سلامت کبد مرغ‌ها را حفظ کنید
اهمیت کلسیم و پتاسیم در خوراک طیور

نتیجه‌گیری

• مقدار مناسبی از اسیدآمینه‌ها، با درنظر گرفتن توده تولید روزانه تخم‌مرغ (تعداد تخم‌مرغ × وزن هریک تخم‌مرغ) و مقدار واقعی خوراکی که می خورند، به مرغ‌ها بخورانید. برای دستیابی به بهترین نتیجه، یکدست بودن گله را زیر نظر بگیرید و مقدار اسیدآمینه را، بالاتر از آنچه که در تئوری گفته می‌شود به جیره اضافه کنید.

• باتوجه به اینکه مرغ‌ها هم برای رشد، هم برای حفظ بدن، و هم برای تولید به انرژی نیاز دارند، توازن انرژی دریافتی با انرژی مورد نیاز آنها را برقرار کنید.

• برای مدیریت درست انرژی‌ای که از خوراک به‌دست می‌آورند، مرتباً مقدار خوراکی که خورده می‌شود، و وزن مرغ‌ها را بررسی کنید.

• در پایان سیکل تولید، انرژی جیره را کم کنید، و با افزودن فیبر غیر محلول در آب (هضم نشدنی) به جیره، دوره تولید تا یکصد هفتگی عمر گله را با موفقیت مدیریت کنید.

• به سلامت کبد مرغ‌ها توجه کنید و بکوشید از پدید آمدن کبد چرب پیشگیری شود. برای این کار، انرژی حاصل از چربی‌ها را جانشین انرژی کربوهیدرات‌ها نمایید، و مقدار کافی از ویتامین‌ها در جیره قرار دهید تا از تولید پوسته تخم‌مرغ پشتیبانی شود.

• برای ادامه یافتن سیکل تولید تخم‌مرغ، زمان فراهم بودن مواد مغذی بسیار اهمیت دارد. بنابراین، اطمینان یابید که به هنگام تشکیل پوسته تخم‌مرغ (در دوره تولید) مقدارمناسبی از کلسیم دانه درشت که به تدریج حل می‌شود، به جیره بیافزایید تا تولید ادامه یابد.

استفاده از پروتکسین با تندرستی دیواره روده و افزایش توان جذب کلسیم موجب بهبود کیفیت پوسته تخم‌مرغ و افزایش عمر تخمگذاری می‌شود.


منبع: نیکوتک

کارشناس تغذیه  Estella Leentraar 

برگرفته از مجله مرغداری International Poultry Production