روش‌های ترسیب پروتئین واستخراج اولیه سم

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ روش‌های ترسیب پروتئین واستخراج اولیه سم به شرح زیر می‌باشد:

١- روش سولفات آمونیوم: ۵۰ گرم نمونه احشا منجمد شده را چرخ کرده و با ۱۰۰ سی‌سی آب اسیدی شده با اسید کلریدریک، بهم زده و تا مرحله اشباع پودر سولفات آمونیوم بیافزائید. مخلوط را در بن‌ماری ۶۵ درجه حرارت دهید تا پروتئین‌ها منعقد شود.

در صورت اطمینان از عدم وجود ترکیب غیرمقاوم درمقابل حرارت در نمونه، حرارت تا ۹۰ درجه قابل افزایش است که در این‌صورت انعقاد پروتئین بهتر صورت می‌گیرد.

مخلوط را کمی خنک کرده و از کاغذ صافی صاف نمائید. درصورت چربی زیاد نمونه محلول صاف شده را در یخچال گذاشته و پس از بستن چربی مجدداً آنرا از کاغذ صافی صاف کنید.

این روش برای استخراج داروهای قلیائی مناسب‌تر است اگرچه ممکن است بعنوان یک روش عمومی استخراج نیز کارائی خوب داشته باشد. برای استخراج داروهای اسیدی و خنثی روش تنگستنات سدیم ترجیح داده می‌شود

۲- روش تنگستنات سدیم: ۵۰ گرم نمونه یخ‌زده و چرخ کرده را با ۵۰ سی‌سی آب و ۵۰ سی‌سی محلول تنگستنات سدیم ۲۵٪ بهم زده و یکنواخت کنید وبه آن ۵۰ میلی‌لیتر دی‌سولفات سدیم ۵۰ درصد اضافه کرده و حرارت دهید ت پروتئین‌ها منعقد شود سپس از کاغذ صافی صاف کنید.

۳- روش هضم اسید: ۵۰ گرم نمونه چرخ شده را با ۱۰۰ میلی‌لیتر اسید کلریدریک ۵۰ درصد رقیق کرده ودر بن‌ماری جوش بمدت یک ساعدت حرارت دهید و سپس از کاغذ صافی صاف کنید. این روش برای داروهای غیرمقاوم در حرارت یا حساس به هیدرولیز اسید مناسب نمی‌باشد مثلاً آتروپین، کوکائین، کلردیازپوکساید و دیازپام قابل استخراج نمی‌باشند.

۴- روش استخراج مستقیم: این روش بیشتر مربوط به استخراج یک داروی بخصوص است و اگر گاهی بعنوان یک روش عمومی ذکر می‌شود عمدتاً برای گروهی از داروها مثل الکالوئیدها مناسب است.

در این روش یک قسمت نمونه و ۱۰ قسمت حلال که عمدتاً اتروکلروفرم است بکار میرود. پس از تهیه مخلوط یکنواخت در دو مرحله ابتدا با اتر و اسیدی کردن با اسید کلریدریک ۲ نرمال و سپس با کلروفرم وقلیائی کردن با آمونیاک ۲ نرمال داروهای اسیدی وبازی راجدا کرده و پس از خشک کردن حلال مراحل بعدی کروماتوگرافی صورت می‌گیرد.

داروهایی که بصورت متابولیت کونژوگه بوده ویا قدرت ترکیبی زیاد با پروتئین داشته باشند مثل مرفین و فنیل بوتازون با این روش بطور رضایت‌بخشی جدا نمی‌شوند.

۵- روش اسید تارتاریک: ۵۰ گرم نمونه احشا، چرخ شده را با اسید تارتاریک اسیدی کرده و با ۱۰۰ میلی‌لیتر الکل اتیلیک همگن کنید.

مخلوط را در بن‌ماری بمدت یکساعت حرارت دهید (در موارد آلکالوئیدهای غیرمقاوم به حرارت درجه را روی کمتر از ۶۰ درجه تنظیم کنید. پس از خنک شدن مخلوط راصاف نمائید وروی بن‌ماری الکل را تبخیر کنید. ماده غلیظ باقیمانده رابا الکل مطلق بهم زده و الکل را سرریز کنید.

قسمت سرریز شده را صاف کرده و تبخیر کنید.

قسمت خشک شده این تبخیر رابا ۱۰۰ میلی‌لیتر آب اسیدی شده اسیدی نموده ودر ارلن‌مایر حدود ۱ ساعدت تکان دهید. حاصل را از کاغذ صافی صاف نمائید.

این روش، روش عمومی خوبی است ولی یکی از مشکلات آن زیادی مراحل استخراج و تقطیر است که وقت زیادی لازم دارد.

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی