حفظ جوجه درآوری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به‌دست آوردن ظرفیت گرمادهی، چالشی دربرابر سازندگان تهیه‌کننده وسایل جوجه‌کشی است. کوشش‌های زیادی در تجارت و در محیط‌های علمی برای بدست آوردن یکنواخت نتایج انجام شده، ولی نتایج بدست آمده یکسان نبوده است.

واضح است که تناوب حرارت دادن ناصحیح باعث محدودیت نتایج یا بدتر از آن باعث قرار گرفتن جنین در بعد از «نقطه بدون برگشت» گردیده و درنتیجه باعث خراب شدن نتایج می‌گردد، که این موضوع در نمودار شماره ۳ گویا است.

اثر تناوب گرمادهی بر تعداد سلول های جنین

در مراحل گرما دادن نقاط بحرانی در دادن میزان حرارت و دوره انتقال است. حرارت زیاد موقعی که خیلی سریع انجام شود یا درجه حرارت بالا داده شده و مدت طولانی باعث قرار گرفتن جنین در بعد از نقطه بدون برگشت باشد، جنین در مرحله بعد از XIII قرار گرفته و دیگر رشد جنین متوقف نمی‌شود.

قرار گرفتن این‌گونه تخم‌مرغ‌ها در اتاق سرد مطمئناً باعث تأثیرات منفی برروی زنده ماندن جنین می‌گردد. تحقیقاتی که بوسیله Aviagen انجام شده فاصله زیادی تا مشخص کردن درجه حرارت متعادل، زمان و عمل مرتبط با حرارت در مدت نگهداری را نشان داده است.

واضح است که برای رسیدن به نتایج ثابت جوجه درآوری و وضعیت جوجه‌ها بعد از هچ، مراحل اصلی در ماشین جوجه‌کشی باید به‌دقت مورد کنترل قرار گیرد. بسیار سخت است که درجه صحیح حرارت پوسته تخم‌مرغ اندازه گیری شود.

نیاز تخم‌مرغ به حرارت دادن برای بدست آوردن درجه حرارت پوسته تخم‌مرغ بیشتر از ۳۲ درجه سانتی‌گراد می‌باشد ولی هنوز نگهداری تخم‌مرغ بالای ۳۲ درجه سانتی‌گراد به مدت طولانی تأثیر منفی روی خاصیت جوجه درآوری داشته است (Aviagen در سال ۲۰۱۴).

فاکتور مهم دیگر عوامل گرم کردن و سرد کردن تخم‌مرغ می‌باشد.

Petersime ماشین جوجه‌کشی را برای گرما دادن در دوره نگهداری تخم‌مرغ طراحی کرده است. این ماشین مجهز به تکنولوژی OvoScan می‌باشد که دقیقاً می‌تواند درجه حرارت پوسته تخم‌مرغ را در تمام مراحل گرما دادن نشان دهد.

دقت این ماشین تضمین شده است که می‌تواند به‌طور یکنواخت مراحل گرم کردن و سرد کردن پوسته تخم‌مرغ را کنترل نموده که این مسأله برای بدست آمدن نتایج یکسان بسیار حیاتی است.

در عمل به کار بردن گرمادهی در مدت نگهداری به‌طور مرتب برای پرسنل جوجه‌کشی وقت‌گیر است. با این ماشین Petersime می‌توان چندین مرحله را به‌طور اتوماتیک کنترل کرد.

تمام مسیر مطلوب حرارت دادن را می‌توان بوسیله پرسنل ماشین جوجه‌کشی برنامه‌ریزی کرد و OvoScan در تمام مراحل آن را کنترل می‌نماید.

Petersime آزمایشاتی به مقیاس وسیع با ظرفیت ۵۷۶۰۰ تخم‌مرغ انجام داده است. در مرحله اول آزمایشات با تخم‌مرغ‌های حاصله از گله اجداد با نتایج موفقیت‌آمیزی در کنترل درجه حرارت پوسته تخم‌مرغ و درجه حرارت یکنواخت در کل دوره جوجه‌کشی و مراحل گرم کردن و سرد کردن ثابت و حفظ جوجه درآوری به انجام رسانده است.

در مدت مراحل انکوباسیون محیط داخلی در سرتاسر گرمادهی بر روی حرارت پوسته تخم‌مرغ تحت کنترل بوده است. در مرحله دوم آزمایش روی تخم‌مرغ‌های گله گوشتی تجاری انجام شد. در این آزمایش جوجه درآوری و کیفیت جوجه و عملکرد بعد از هچ بدست آمده و آنالیز شده است.

مطالعات اولیه بر روی آزمایش گرمادهی نتایج متغییری داشت ولی سرانجام پارامترهای بدست آمده مناسب بود. بر اساس پارامترهای بدست آمده یک سری آزمایشاتی بر روی تخم‌مرغ‌ها با همان منبع مورد آزمایشات متغیر قرار گرفتند، نصفی از تخم‌مرغ‌ها بعد از ۳ روز انبار کردن و نصف دیگر بعد از ۱۲ روز با گرمادهی در ماشین جوجه‌کشی قرار گرفتند. جمعا ۴ آزمایش بدون ازدست دادن جوجه درآوری (0.2% ±) انجام شد و اطلاعات بعد از هچ نیز تغییرات معنی‌داری نشان ندادند (نمودار ۴)

مقایسه جوجه درآوری بین نگهداری 3 روزه با نگهداری و گرمادهی 12 روزه

یک سری آزمایش دیگر بر اساس ۱۵ روز نگهداری با همان نتایج انجام شد که روش گرمادهی مورد تایید قرار گرفت. آزمایشات بیشتر بر روی مطالعه طولانی کردن زمان نگهداری و اثر گرمادهی اولیه بر روی عملکرد بعد از هچ انجام شد.

ظرفیت حفظ جوجه درآوری در تخم‌مرغ‌های انبار شده

بدون شک ظرفیت زیادی در نگهداری جوجه درآوری تخم‌مرغ‌های انبار شده و حتی بهتر شدن عملکرد بعد از هچ شدن وجود دارد. سری‌های اول آزمایشات تجاری نشان داد که موارد عملکرد مناسب برای بدست آوردن عملکرد خوب در مقیاس وسیع متفاوت می‌باشد، اگرچه به‌دست آمدن این نتایج به‌طور واضحی در تعدادی از پارامترهای محدود می‌باشد.

همچنین به حداقل رساندن فضای مورد استفاده در کارخانه جوجه‌کشی مورد احتیاج است. روشن است که احتیاج به دقت و لوازم دقیق در عمل مهم می‌باشد. صحت و کنترل دائمی در پارامترهای جوجه‌کشی سخت است، به خاطر اینکه به کارگیری ناکافی تکنیک‌ها باعث نتایج کمتر یا حتی خسارات زیادی می‌گردد.

کنترل درجه حرارت پوسته تخم‌مرغ در ماشین و همچنین مراحل گرم کردن و سرد کردن یکنواخت تخم‌مرغ‌ها باید کنترل شده باشد تا نتایج یکنواخت بدست آید.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نحوه ذخیره سازی تخم مرغ های نطفه‌دار در میزان جوجه درآوری