آرتریت مایکوپلاسمایی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اگرچه شکل آرتریتی مایکوپلاسما عمدتاً در گوساله‌ها دیده می‌شود ولی گاهاً در گاوهای بالغ هم رویت می‌شود. مبتلایان به‌شدت دچار لنگش گشته مفاصلشان و غلاف تاندون‌های آنها متورم شده و درجه حرارت بدن در آنها افزایش می‌یابد.

مفاصل کتف، آرنج و زانو عمدتاً درگیر می‌شوند. وقتی مفصل باز می‌شود یک سینوویت، بورسیت یا تنوسیویت پلی گرانولوماتوز تا سروفیبرینوز مشاهده می‌گردد. از مفاصل مایعات در حاوی فیبرین قابل پونکسیون می‌باشد. کارتیلاژها خورده شده و با بافت فیبروز جایگزین می‌شود.

عامل بیماری از طریق خون و عمدتاً از ریه به مفاصل می‌رسد. مبتلایانی که علائم مفصلی دارند معمولاً هم‌زمان ارگان‌های دیگری نظیر پستان یا ریه‌ها هم درگیر است.

اشکال آرتریتی معمولاً به درمان پاسخ نشان نمی‌دهند و بواسطه انکیلوز مفصل حذف می‌گردند. عامل بیماری تا ۲۸ روز در مفصل وجود دارد.

ورم مفاصل به دلیل مایکوپلاسما بوویس

ورم مفاصل فیبرینوز استخوان‌های مچ به دلیل مایکوپلاسما بوویس
 

ورم مفصل مایکوپلاسمایی و تجمع چرک در مفصل

ورم مفصل مایکوپلاسمایی و تجمع چرک در مفصل
 

اتصالات مچ فاصله زیادی با چرک داشت

اتصالات مچ فاصله زیادی با چرک داشت
 

گاو مبتلا به مایکوپلاسما بوویس

گاو مبتلا به مایکوپلاسما بوویس درد بسیاری از التهاب مچ و مفاصل زانو متحمل می‌شود


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

مایکوپلاسموزیس در دام