دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ شناخت دستگاه گوارش گاو می‌تواند به تامین نیازهای تغذیه‌ای گاو کمک زیادی کند. آشنایی با نقش بخش‌های مختلف دستگاه گوارش می‌تواند به شما کمک کند تا اطمینان پیدا کنید که گاوها مواد مغذی مورد نیاز خود را برای حفظ و بهبود عملکرد تولید دریافت می‌کنند. شناخت دستگاه گوارش گاو می‌تواند به تامین نیازهای تغذیه‌ای گاو کمک زیادی کند.

نیازهای پرورش دام خود را بیابید.

 

لوله هضمی گاو شامل دهان، مری، بخش‌های معده‌ای، روده باریک و روده بزرگ است. به طورکلی، معده نشخوارکنندگان 75‌درصد حفره شکمی آنها را تشکیل می‌دهد. هرچه پیش می‌رویم، طی اتفاقات زیاد گوارشی گاو می‌آموزیم که خوراک در طول معده چهار قسمتی گاو به صورت الفبای معکوس حرکت می‌کند.

لب‌ها: نسبتاً متحرک، نقش مهمی در انتقال غذا به دهان ندارد

زبان: بلند، نیرومند، متحرک و سفت. به آسانی پیرامون علوفه و دیگر خوراک‌ها می‌پیچد. گاو به کمک دندان‌ها و آرواره‌ها غذا را به دهان می‌کشد.

دهان:

فعالیت‌های دهان:

• مصرف آب

• برداشت خوراک

• مخلوط کردن خوراک

• ترشح بزاق

• مرطوب‌سازی موادخوراکی با ترشح بزاق

• بلع مواد خوراکی، آب و بزاق

• انجام عمل نشخوار

• کاهش اندازه ذرات مواد خوراکی طی فعالیت جویدن دام

دندان‌های گاو:

32 عدد دندان همیشگی در گاو بالغ

20 عدد دندان شیری در گوساله

آرواره بالا دندان نیش ندارد. آرواره بالا سکویی دندانی دارد با بافت پیوندی سخت که روی آن با بافت پوششی شاخی پوشیده شده. فرمول دندان‌های شیری و همیشگی، تمام دندان‌های شیری تقریباً تا 2 هفتگی پدیدار می‌شوند.

دستگاه گوارش گاو

بزاق:

گاو بالغ در هرروز حدود 200 لیتر بزاق تولید می‌کند. کمترین میران بزاق در زمانی است که غذا به پایان رسیده و حیوان درحال استراحت است.

نقش بزاق در گوارش گاو

• مرطوب‌سازی خوراک، آسان‌سازی جویدن و تسهیل عبور به قسمت‌های پائین‌تر دستگاه گوارش

• ایجاد محیط آبی مناسب برای رشد باکتری‌ها و هضم خوراک

• نقش بافر برای درصد خنثی نگه داشتن pH شکمبه (بافرهای بزاق نظیر فسفات، بی‌کربنات، اسیدهای تولیدی میکرو ارگانیسم‌های شکمبه راخنثی می‌سازند)

عوامل مؤثر بر ترشح بزاق:

• تحریک فیزیکی دهان حین مصرف

• کشش مری حین بلع

• تحریک زبان طی مصرف خوراک یا نشخوار

• فقدان اکسیژن که در حین مصرف خوراک به علت کاهش تنفس رخ می‌دهد.

• افزایش فشار گاز در شکمبه

• مصرف مواد علوفه‌ای با اندازه ذرات بلند

غدد اصلی ترشح کننده بزاق:

• بنا گوش Parotid

• زیر آرواره‌ای Sub maxillary

• زیر زبانی Sublingual

مری در گاو (Oesophagus)

طول 105 سانتی‌متر، از حلق تاشکمبه، مواد خوراکی به همراه بزاق با حرکات ماهیچه‌ای مری از دهان به شکمبه منتقل می‌شوند. در موقع نشخوار از شکمبه به دهان منتقل می‌شوند. حرکات ورودی شکل ناشی از انقباضات عضلات مجاری گوارشی می‌باشند که موجی بوده و باعث اعمال فشاربه مواد خوراکی در طول لوله گوارش می‌گردند.

معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش دوم)

معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش سوم)

معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش چهارم)