بیماری خرگوش

به گزارش «سرویس دامپزشکی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ درحال حاضر برنامه‌هایی برای کنترل خرگوش‌های وحشی وجود دارد که شامل رهاسازی کنترل شده واریانت جدیدی از RHDV1 است. زمان اجرای برنامه نیاز به تایید APVMA دارد. اما به احتمال زیاد در پاییز 2016 انجام خواهد پذیرفت.

با وجود برخی سردرگمی‌ها در ارتباط با واریانت جدید RHDV1) K5) و کشف اخیر RHDV2 در خرگوش‌های وحشی و خانگی، ویروس جدید را RHDV2 می‌نامند زیرا مرگ آن همانند RHDV1 است، درحالی که دو ویروس کاملاً متمایز هستند.

واکسیناسیون موثر علیه K5

K5 واریانتی از RHDV1 است. نخستین سویه RHDV1 در سال 1996 در استرالیا انتشار یافت، هرچند به مرور زمان کارایی خود را از دست داد اما این امید وجود دارد که K5 بتواند تاثیر روش‌های فعلی کنترل زیستی را افزایش دهد.

تا پیش از استفاده از K5 برای کنترل زیستی خرگوش‌های وحشی، مطالعه آزمایشی (DPI) Department of Primary Industries بر روی حیوانات مهاجر، کارایی RHDV در محافظت از خرگوش‌های خانگی در برابر K5 را بررسی کرد. در این مطالعه میزان مرگ‌و میر در تعداد اندکی از خرگوش‌های واکسینه و غیرواکسینه مبتلا شده با دوز بالای K5 مقایسه شدند. در این بررسی آزمایشی تمام خرگوش‌های واکسینه شده جان سالم به‌در بردند در حالی که هیچ کدام از خرگوش‌های غیرواکسینه زنده نماندند.

این مطالعه نشان می‌دهد واکسن حاضر به احتمال زیاد در محافظت از بیماری پس از رهاسازی K5 موثر خواهد بود، لذا پروتکل‌های صحیح واکسیناسیون نیاز خواهد بود.

AVA واکسیناسیون علیه RHDV در سن 10 تا 12 هفتگی و تجویز بوستر و بررسی سلامت خرگوش را به طور سالیانه توصیه می‌کند. گاهاً در مواجهه با شیوع بیماری، ممکن است به واکسیناسیون قبل از 10 هفتگی و بوستر بعد از 4 هفته نیاز باشد.

بیماری K5 در خرگوش

واکسیناسیون برای RHDV2

RHDV2 یک ویروس اروپایی است که اخیراً در خرگوش‌های وحشی و خانگی ACT کشف شده است اما از نحوه انتقال آن به استرالیا اطلاعاتی در دست نیست.

این ویروس موجب مرگ‌و میر در بچه گربه‌های جوان 3 تا 4 هفته و برخی از بالغین می‌شود. دوز معمول واکسن موجود نمی‌تواند از تمام خرگوش‌ها در برابر RHDV2 محافظت ایجاد کند. درحالی که یک واکسن به روز برای RHDV2 در اروپا درحال توسعه است، انجمن دامپزشکی استرالیا توصیه می‌کند پروتکل واکسیناسیون موجود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

توصیه شده است که بچه گربه‌ها در 4 هفتگی واکسینه شده و یادآور در 12 هفتگی تجویز شود و بعد از آن واکسیناسیون سالانه صورت گیرد. برای بالغین یادآورهای 6 ماهه مورد نیاز است.