ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

K5

واریانت K5 کلسی ویروس خرگوش

واریانت K5 کلسی ویروس خرگوش ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 10:47:57 AM

درحال حاضر برنامه هایی برای کنترل خرگوش های وحشی وجود دارد که شامل رهاسازی کنترل شده واریانت جدیدی از RHDV1 است. زمان اجرای برنامه به تایید APVMA دارد.

عناوین اصلی