پودر استریل قابل تزریق Stropen 3+3

پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3)

پنی سیلین 3+3 (استروپن 3+3) ۱۳۹۲/۳/۳۱ 4:36:35 PM

هر ویال حاوی 3 میلیون واحد پنی‌سیلین جی پروکائین بعلاوه 3 گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

پودر استریل قابل تزریق Stropen 1+1

پنی سیلین 1+1 (استروپن 1+1)

پنی سیلین 1+1 (استروپن 1+1) ۱۳۹۲/۳/۳۱ 4:07:31 PM

هر ویال حاوی 1 میلیون پنی‌سیلین جی پروکائین به علاوه 1 گرم دی هیدرواسترپتومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

محلول تزریقی - Synchromate

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت)

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت) ۱۳۹۲/۳/۱۶ 3:50:32 PM

هر میلی‌لیتر محلول سینکرومیت حاوی 236 میکروگرم کلوپروستنول سدیم (برابر با 250 میکروگرم کلوپروستنول) می‌باشد.

CALCIGLUCOJET

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت)

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۷ 3:29:10 PM

سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.

CARBIJET - Sodium Bicarbonate 8.4%

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت)

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:45:59 PM

محلول هیپرتونیک بی‌کربنات سدیم (% 8/4) با اسمولاریته 2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

GLUCOJET - Dextrose 50%

دکستروز 50% (گلوکوجت)

دکستروز 50% (گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:12:01 PM

محلول هیپرتونیک دکستروز %50 با اسمولاریته 775/2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

ISOCARBIJET - Sodium Bicarbonate 1.3%

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت)

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 12:38:08 PM

محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت زوفا می‌باشد.

SALINJET - Sodium Chloride 7.2%

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت)

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 11:47:08 AM

محلول هیپرتونیک کلرور سدیم (% 7/2) با اسمولاریته 2460 میلی اسمول در لیتر می‌باشد.

ساخت آمریکا - Endovac

واکسن اندوک

واکسن اندوک ۱۳۹۲/۳/۶ 10:40:20 AM

واکسن اندوک حاوی سویه سالمونلا تیفی موریوم است. جهت پیشگیری از ورم پستان‌های با عوامل اشرشیاکلی و اندوتوکسمی‌هایی با عوامل اشرشیاکلی– سالمونلاتیفی موریوم – پاستورلا مولتی و منهمیا همولیتیکا

محلول استریل تزریقی - Vit B12 +Fe

ویتامین B12 +آهن +سیانوکوبالامین (سیانوفرین)

ویتامین B12 +آهن +سیانوکوبالامین (سیانوفرین) ۱۳۹۲/۲/۳۱ 4:29:03 PM

هرمیلی‌لیتر داروی سیانوفرین حاوی 100 میلی‌گرم دکستران آهن و 100 میکروگرم سیانوکوبالامین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

محلول تزریقی - Histoject

تریپلن آمین (هیستوجکت)

تریپلن آمین (هیستوجکت) ۱۳۹۲/۲/۳۱ 4:07:15 PM

هر میلی‌لیتر داروی هیستوجکت حاوی 25 میلی‌گرم تریپلن آمین هیدروکلراید می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Vit E +Sel

ویتامین ای + سلنیوم (ویتی سل)

ویتامین ای + سلنیوم (ویتی سل) ۱۳۹۲/۲/۳۱ 3:37:08 PM

هر میلی‌لیتر داروی ویتامین ای + سلنیوم حاوی 50 میلی‌گرم ویتامین E (دی ال- آلفا- توکوفرول استات) و 5 درصد میلی‌گرم سدیم سلنیت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Flunixin Meglumine - Fluject

فلونیکسین مگلوماین (فلوجکت)

فلونیکسین مگلوماین (فلوجکت) ۱۳۹۲/۲/۳۰ 12:03:25 PM

هر میلی‌لیتر داروی فلوجکت حاوی 50 میلی‌گرم فلونیکسین به صورت ملح مگلوماین می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Calcimaphor 40

کلسیم- منیزیم- فسفر (کلسیمافور 40)

کلسیم- منیزیم- فسفر (کلسیمافور 40) ۱۳۹۲/۲/۱۷ 8:11:44 PM

هر میلی‌لیتر داروی کلسیمافور 40 حاوی 400 میلی‌گرم کلسیم بوروگلوکنات و 22 میلی‌گرم منیزیم هیپوفسفیت معادل 30/4 میلی‌گرم کلسیم، 2/04 میلی‌گرم منیزیم و 5/32 میلی‌گرم فسفر بعلاوه 1 میلی‌گرم کلروکزول بعنوان محافظ می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

... 21 22 قبلی بعدی