• ملاحظات مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش تنش حرارتی در گاوهای شیری

  کاهش تنش حرارتی در گاوهای شیری

  دو منبع حرارتی که گاو را تحت تأثیر قرار می‌دهند که عبارتند از حرارت محیط، حرارت داخلی حاصل از سوخت و ساز پایه مواد مغذی.

 • تقسیم بندی گله گاو شیری

  تقسیم بندی گله گاو شیری

  تقسیم‌بندی گله گاو شیری بر اساس دام‌های موجود به شکل زیر انجام می‌شود. یک گله گاو بزرگ را به دسته‌های زیر (گوساله‌ها – گاوهای شیرده - گاوهای خشک) تقسیم‌بندی می‌کنند.

 • کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی

  کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی

  دام برحسب کارآیی شیردوشی و اندازه گروه بین ۲ تا ۶ ساعت در جایگاه انتظار شیردوشی اقامت می‌نماید، بنابراین درنظر گرفتن تمهیدات و نصف تجهیزات در این نقطه ضروری می‌باشد.

 • نام آوران

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی فعالیت در صنعت پرورش گاو شیری را از سال ۱۳۶۴ به صورت حرفه‌ای و مستقل در زمینی به مساحت 60.000 مترمربع و با احداث ۲۶۰۰ مترمربع مسقف و ۴۴۸۰ مترمربع بهاربند آغاز نمود.

 • آشنایی با نحوه کار دستگاه شیردوشی (بخش پنجم)

  دستگاه شیردوش

  بد کار کردن دستگاه شیردوشی باعث بروز ورم پستان در گله شده و باعث کاهش کیفیت شیر تولیدی می‌گردد. در کلیه مراحل شیردوشی توجه به بهداشت مهم می‌باشد.

عناوین اصلی