ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Awassi

گوسفند نژاد آواسی (Awassi)

گوسفند نژاد آواسی (Awassi) ۱۳۹۹/۴/۲۹ 10:44:49 AM

گوسفند نژاد آواسی (Awassi) از صحراهای سوریه و عربستان سرچشمه گرفته و نژادی چندمنظوره است که به نام‌هایی چون عوسی، بلدی، دیری، ایوسی، گزیریه، نوامی و سوری نیز شناخته می‌شود.