• هرگز به پرندگان شیر ندهید

    هرگز به پرندگان شیر ندهید

    در برخی مقالات آمده است که استفاده از لبنیات مخصوصا تلیت شیر و نان را برای درمان پرندگان بیمار، توصیه می‌کنند، در این مقاله خواهد خواند که این کار چه خطراتی را برای پرنده به‌همراه دارد.

عناوین اصلی