• آب آهک یا آهک زنده

    آب آهک یا آهک زنده

    آهک ارزان‌ترین گندزدا است و حسن آن نداشتن بو و بی‌ضرر بودن آن برای انسان، حیوانات و پرندگان است و در همه‌جا یافت می‌گردد.

عناوین اصلی