• خرگوش کوتوله هلندی (Netherland Dwarf)

    خرگوش کوتوله هلندی

    خرگوش کوتوله هلندی (Netherland Dwarf) با وجود اینکه کوچک‌تر از سایر نژادهای کوتوله است اما بسیار فعال بوده و برای نگهداری نیاز به فضای کافی و مناسب برای جنب و جوش دارد.

عناوین اصلی