• پیشگیری و درمان بیماری کتوزیس در گاوها

    پیشگیری و درمان بیماری کتوزیس در گاوها

    بیماری کتوزیس از بیماری‌های شایع متابولیکی در گاوهاست که اصلی‌ترین عامل بروز آن، عدم تغذیه مناسب گاو بویژه از لحاظ انرژی، در اوایل دوره شیردهی است.

  • بیماری کتوز (Pregnancy Toxemia یا Ketosis)

    کتوز

    بیماری کتوز (Pregnancy Toxemia یا Ketosis) نوعی بیماری دام است که در گاو و گوسفند رایج است. دلیل بروز آن عدم مدیریت صحیح تغذیه دام است.

عناوین اصلی