ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Danish Warmblood

اسب نژاد دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood)

اسب نژاد دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood) ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 10:00:30 AM

اسب دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood) یکی از اسب‌های مخصوص ورزش‌های سوارکاری مدرن به خصوص رشته‌های نمایش سوارکاری، نمایش پرش و مسابقات سه روزه است.

عناوین اصلی