• تفاوت جوجه تیغی (خارپشت) با تشی

    تفاوت جوجه تیغی یا خارپشت با تشی

    در این دنیای بی‌همتا دو حیوان شبیه به هم، اما کاملاً متفاوت زندگی می‌کنند با نام‌های خارپشت و تشی که برخی این دو را از یک نژاد دانسته و در برخی منابع از پرتاب تیغ توسط این دو گونه داستان‌هایی آورده شده است.

  • نگهداری جوجه تیغی یا خارپشت به عنوان حیوان خانگی

    نگهداری جوجه تیغی به عنوان حیوان خانگی

    جوجه تیغی یا خارپشت جزو حیوانات اگزوتیک (متعلق به حیات وحش) بوده و نگهداری از آن بعنوان حیوان خانگی ممنوع می‌باشد، این مطلب تنها، راهنمایی برای نگهداری کوتاه مدت حیوان پیش از آزادسازی آن در طبیعت می‌باشد.

عناوین اصلی