• پرورش صنعتی تمساح و کروکودیل (بخش دوم)

    پرورش صنعتی تمساح و کروکودیل

    پس از بررسی نحوه احداث جایگاه برای پرورش صنعتی تمساح و کروکودیل، در این بخش مقاله می‌پردازیم به: درجه حرارت، نور لازم، پرورش بچه کروکودیل و تمساح، پول و سرمایه موردنیاز و کشتن و پوست کندن آنها.

عناوین اصلی