ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

انگل های گوسفند

انگل های گوسفند ۱۴۰۰/۵/۲۵ 10:03:43 AM

گوسفند نیز مثل سایر حیوانات به انگل‌های داخلی و خارجی آلوده می‌شود که سبب ناراحتی این حیوان می‌گردد. انگل‌هایی که سبب آلودگی گوسفند می‌شود، عبارتند از: انگل‌های داخلی و انگل‌های خارجی.

تشخیص عملی بیماری های گوسفند و بز و درمان و پیشگیری آنها

تشخیص عملی بیماری های گوسفند و بز و درمان و پیشگیری آنها ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ 12:01:34 PM

این مقاله برای دامپزشکان، فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های دامپروری، دانشجویان دانشکده‌های دامپزشکی و دامپروری، تکنسین‌های دامپزشکی، مأمورین دامپزشکی جهاد سازندگی، دامپروران - دامداران و کشاورزان قابل استفاده است.

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 10:29:42 AM

چنانچه ادرار گوسفندی قرمز یا تیره رنگ باشد باید نشانه‌های بیماری زیر را در آن جستجو کرد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود

اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 10:29:40 AM

اگر در قسمتی از پوست بدن گوسفند تیرگی دیده شود در این‌صورت باید با بررسی دیگر علائم اقدام به شناسایی عارضه و درمان نمود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 9:47:02 AM

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد باید باتوجه به دیگر علائم به مشکل آن پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

گوسفندی که به اسهال مبتلا است

گوسفندی که به اسهال مبتلا است ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 9:46:58 AM

گوسفندی که به اسهال مبتلا است ممکن است که به بیماری‌ها زیر مبتلا باشد، طبق دستورات عمل کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد

گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 10:36:12 AM

گوسفندی که ناراحتی‌های چشمی دارد ممکن است به عوارض زیر دچار شده باشد که باید طبق راهنمایی‌ها عمل کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند

وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 10:36:09 AM

چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن وجود داشته باشد ممکن است که عوارض زیر در حیوان به‌وجود آمده باشد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

دامی که سرفه می کند

دامی که سرفه می کند ۱۳۹۹/۱۲/۹ 10:27:30 AM

دامی که سرفه می‌کند چنانچه علائم زیر را نیز داشته باشد می‌توان به راهنمایی دامپزشک به بیماری‌اش پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

گوسفندی که دندان قروچه می کند

گوسفندی که دندان قروچه می کند ۱۳۹۹/۱۲/۶ 10:13:51 AM

گوسفندی که دندان قروچه می‌کند ممکن است که دچار نشانه‌های زیر نیز باشد، در اینصورت پس از مشورت با دامپزشک، طبق دستور اقدام کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود

چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود ۱۳۹۹/۱۲/۶ 10:13:49 AM

چنانچه گوسفندی دچار تشنج بشود ممکن است که علائم زیر نیز در حیوان مشاهده شود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد

چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد ۱۳۹۹/۱۲/۵ 9:57:48 AM

چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد در صورت مشاهده علائم زیر باید اقدامات درمانی ذکر شده را پیش بگیرید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

چنانچه در گوسفندی خارش وجود داشته باشد

چنانچه در گوسفندی خارش وجود داشته باشد ۱۳۹۹/۱۲/۵ 9:57:46 AM

چنانچه خارش وجود داشته باشد در این‌صورت باید به عوارض زیر مشکوک شد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد

چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد ۱۳۹۹/۱۲/۴ 10:14:05 AM

چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد باید نشانه‌های دیگری را نیز جستجو نمود تا به بیماری پی ببریم. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

1 2 3 4 قبلی بعدی