ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بيماری‌های متابوليك در طيور

 بيماری‌های متابوليك در طيور ۱۳۹۵/۶/۸ 1:01:05 PM

بيماری آسيت يكی از متداول‌ترين عوارض متابوليكی در طيور است كه بطور وسيع در گله‌های مرغ در همه دنيا ديده می‌شود. اين بيماری اغلب در جوجه‌های گوشتی كه دارای رشد سريع هستند گرفتاری‌های زيادی بوجود می‌آورد.