ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شیر دوشی

بهداشت دستگاه شیردوش و جایگاه شیردوشی

بهداشت دستگاه شیردوش و جایگاه شیردوشی ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 11:39:19 AM

گاوها برای شیردوشی بایستی به محل دیگری غیر از اصطبل نگهداری دام برده شوند. رعایت بهداشت در سالن شیردوشی مهمترین مرحله تولید شیر بهداشتی با بار میکروبی کم می‌باشد

آشنایی با نحوه کار دستگاه شیردوشی (بخش اول)

آشنایی با نحوه کار دستگاه شیردوشی (بخش اول) ۱۳۹۵/۹/۲۵ 12:09:00 PM

سال 1903 اولين بار الکساندر گيليز استراليايی دستگاه شيردوشی جديد را ساخت او يک کلاهک و يک لايه داخلی به ماشينی که قبلاً در بريتانيای کبير ساخته شده بود، اضافه نمود.

دستگاه شیردوش در گاوداری

دستگاه شیردوش در گاوداری ۱۳۹۴/۳/۳۰ 11:12:29 AM

شیر دوشی یک محور اصلی در مدیریت دامداری جهت بهینه سازی کیفیت و ظرفیت تولید شیر می‌باشد.