ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

برونشیت

بیماری برونشیت عفونی در طیور

بیماری برونشیت عفونی در طیور ۱۳۹۶/۵/۱۵ 10:09:35 AM

برونشیت عفونی مزمن (infectious Bronchitis) به دنبال نوعی التهاب در مجاری هوایی بزرگ (برونش‌ها) و کوچک و اپیتلیوم آلوئول‌های ریوی ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی