تشکیل گروه جدید مشورتی رفاه حیوانات منطقه آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه

به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر عطیه دباغیان» رئیس گروه امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور با اعلام رسمی رئیس سازمان جهانی بهداشت حیوانات، رابط ملی سازمان جهانی بهداشت دام در رفاه حیوانات سازمان دامپزشکی کشور برای عضویت در گروه جدید مشورتی استراتژی رفاه حیوانات منطقه آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه به مدت سه سال انتخاب شد.

دکتر دباغیان عنوان کرد: هدف از این کمیته، هماهنگی منطقه ای برای اجرای استانداردهای رفاه دام سازمان جهانی بهداشت دام در منطقه و شناسایی و گزارش وضعیت کشورهای منطقه از نظر رفاه دام دانست.

رییس گروه امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در این کمیته نمایندگان نه کشور منطقه آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه شامل استرالیا، نیوزیلند، ایران، بنگلادش، مالزی، مغولستان، میکرونزیا، نپال و سنگاپور انتخاب شدند که ریاست این کمیته به عهده نماینده کشور نیوزیلند می باشد.

دکتر دباغیان افزود: پذیرش عضویت رابط ملی سازمان جهانی بهداشت دام در رفاه حیوانات سازمان دامپزشکی کشور برای عضویت در گروه جدید مشورتی استراتژی رفاه حیوانات منطقه آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه، افتخاری برای سازمان دامپزشکی کشور و فرصت مغتنمی برای ایران در نقش آفرینی در عرصه منطقه ای تلقی می شود.

وی یادآور شد: در راستای بهبود وضعیت رفاه دام در کشتارگاه ها با حضور اساتید سازمان جهانی بهداشت دام، دو دوره آموزشی در شهریور و مهر ماه 1393 و یک کارگاه آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران کشتارگاه، بازرسین بهداشتی کشتارگاه و میادین عرضه دام و صاحبان صنایع در آذر ماه 1393 توسط سازمان جهانی بهداشت حیوانات در ایران برگزار گردید.

لازم به ذکر می باشد، پیش از این نیز «دکتر حمید ابراهیم زاده» نماینده سازمان به مدت دو سال در کمیته تدوین استانداردهای OIE عضویت داشته است.