مراقبت گاو نزدیک زایمان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ گاوها هرچه به زمان زایمان و آغاز دوره شیردهی جدید نزدیک‌تر می‌شوند، دچار تنش یا استرس بیشتری هستند. در خلال این دوره‌ی انتقال، بسیاری تغییرات بیولوژیکی جهت مراحل مختلف زایمان و شروع شیردهی رخ می‌دهد و البته تغییرات عمده‌تری در روش مدیریت این دوره نیز انجام می‌شود که مزید بر استرس‌های بیولوژیکی می‌باشد.

همانگونه که همگان قبول دارند، دوره‌ی انتقال دوره‌ی بسیار حساس در جهت پیشگیری از مجموعه مشکلات دام می‌باشد. با وجود تلاش بسیار متخصصین عملی تغذیه‌ی گاو و محققین دانشگاهی، مشکلات اوایل دوره‌ی شیردهی همچنان وجود دارد.

یک توصیه عملی بسیار معمول این که دریافت مواد غذایی توسط دام را قبل از زایمان باید تحت نظر گرفت. سه هفته قبل از زایمان دریافت ماده‌ی خشک گاو و تلیسه‌ی شکم اول حدود ۱/۹ و ۱/۷ درصد وزن بدن آن می‌باشد ولی تفاوت‌های عمده‌ای از یک گله تا گله دیگر از نظر دریافت ماده‌ی خشک دیده شده است.

متاسفانه زمانی که نیاز گاو  به مواد غذایی جهت رشد جنین و آماده شدن سیستم پستانی برای دوره‌ی شیردهی بعدی افزایش می‌یابد، اشتهای گاو کاهش پیدا می‌کند. به همین علت توصیه‌ی افزایش دادن دریافت ماده‌ی خشک (مواد غذایی) به نظر منطقی می‌آید.

مهم ترین نکات جهت مراقبت‌های گاو نزدیک به زایمان:

- جایگاه گاوهای نزدیک زایمان را متراکم نکنید. این مشکل معمول گاوداری‌هاست به ویژه گاوداری‌های توسعه یافته که در تهیه‌ی جایگاه مناسب جهت گاوهای در حال انتقال موفق نشده‌اند. تراکم جمعیت در جایگاه‌های با Free-stall  حدود ٪۹۰  تعداد جایگاه آزاد انفرادی است. در جایگاه‌های بدون free-stall و باز حدود ۳۰ متر مربع (مسقف و آزاد) برای هر گاو باید در نظر گرفته شود.

- از جابه‌جایی بیش از حد پیشگیری کنید. محیط‌های جدید و گروه جدید گاو ایجاد تنش می‌کند.

- گاو و تلیسه را در صورت امکان جدا از هم نگهدارید. با این که حساسیت تلیسه نسبت به گاو در برابر مشکلات کمتر است ولی اگر در محل غذا و آخور قادر به رقابت با گاو نباشد با جدا سازی آنها این مسئله ایجاد مشکل نخواهد کرد.

- از تغییر شدید جیره‌ی غذایی اجتناب گردد. به خصوص از افزودن ناگهانی مواد غذایی که خوش خوراک نیستند از قبیل (پودر خون، چربی) جلوگیری شود. دوره‌ی انتقال زمان خوبی جهت تغذیه دام با علوفه‌ی خراب یا کپک زده نیست. از غذای کاملا مخلوط جهت تغذیه‌ی گاوهای نزدیک زایش استفاده گردد تا قابل جداسازی و و انتخاب گاو نباشد.

- از تنش گرمایی جلوگیری کنید . به طور معمول به گاوهای شیری از این نظر رسیدگی می‌شود و نباید گاوهای نزدیک زایمان را فراموش کنید.

- آب تازه و به مقدار کافی در اختیار گاوها قرار دهید.

- تغذیه‌ی جیره با انرژی بالا (برای گاو ۰/۷۰-۰/۷۲ close-up (Mcal/nei/b/dm، ( ۴۰-۳۴ درصد کربوهیدرات غیر فیبری NFC و حداقل ۰/۳۲ NFC ) راه حل مناسبی برای حل کاهش اشتهای گاوهاست.