سفالوسپورین ، سفاکتان

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هر ویال حاوی ۱/۳۵ گرم سفكوئينوم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی، هر میلی‌لیتر ۴۵ میلی‌گرم سفكوئينوم پایه به‌صورت ملح سولفات خواهد داشت. هر میلی‌لیتر حلال حاوی ۱۰ میلی‌گرم بنزیل الکل می باشد.

گروه داوریی: آنتی‌بیوتیک از گروه سفالوسپورین‌ها

مکانیسم اثر

سفكوئينوم از گروه سفالوسپورین‌ها و نسل چهارم این گروه می‌باشد. مکانیسم اثر سفالوسپورین‌ها مشابه پنی‌سیلین‌ها و باکتریوسید می‌باشد. سفالوسپورین‌ها به پروتئین‌هایی که محل اتصال پنی‌سیلین بوده و در غشای سیتوپلاسمی باکتری وجود دارند، پیوند یافته و با تداخل در عمل آنزيم ترانس پپتیداز و دیگر آنزیم‌های دخیل در ساخت دیواره سلولی، باکتری را مهار می‌کنند.

همچنین تقسیم و رشد سلولی نیز مهار گردیده، باکتری‌های حساس غالبا لیز شده و ازبین می‌روند. سفكوئينوم به‌طور گسترده‌ای وسیع‌الطیف است و علیه باکتری‌های زیادی ازجمله انتروباکتریاسه، استافیلوکوک و انتروکوک موثر است.

فارماکوکینتیک

این دارو پس از تزریق به‌سرعت جذب شده و در سرتاسر بدن ازجمله کلیه‌ها، ریه‌ها، مفاصل و بافت‌های نرم منتشر می‌شود و ۴۵ دقیقه بعد از تزریق غلظت پلاسمایی آن به حداکثر می‌رسد. این دارو در کبد متابولیزه شده و نیمه عمر آن ۲/۵ ساعت می‌باشد. راه اصلی دفع متابولیت‌های حاصله از طریق  فیلتراسیون کلیوی و ادرار است. همچنین مقداری نیز بدون تغيير دفع می‌شود.

موارد مصرف

گاو: درمان بیماری‌های تنفسی ناشی از مانهميا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا، درمان ورم پستان ناشی از اشرشیاکولی، درماتیت، نکروباسیلوس بین انگشتی و گندیدگی سم

اسب: درمان بیماری‌های تنفسی ناشی از استرپتوکوکوس زئواپیدمیکوس

کره اسب وگوساله: درمان سپتی‌سمی ناشی از باکتری اشرشیاکولی

مقدار و روش مصرف

گاو و اسب: ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱ میلی‌لیتر از محلول آماده شده به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی یکبار در روز بمدت ۵ تا ۱۰ روز به درمان ۲ روز بعد از بهبودی متوقف گردد.

کره اسب: ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱ میلی‌لیتر از محلول آماده شده به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی ۲ بار در روز به مدت ۶ تا ۱۴ روزه درمان ۳ روز بعد از بهبودی متوقف گردد.

گوساله: ۲ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۲ میلی‌لیتر از محلول آماده شده به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن ۱ بار در روز به مدت ۳ تا ۵ روز