اقدامات قبل و پس از کشتار طیور بدون آنتی بیوتیک

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ جهت اثبات تولید طیور بدون آنتی‌بیوتیک، پیش و پس از کشتار اقدامتی صورت می‌گیرد که عبارتند از؛

بارگیری و حمل طیور به کشتارگاه

١- تمامی جوجه‌ها ۴۸ ساعت قبل از بارگیری باید توسط مسئول فنی بهداشتی مورد معاینه قرار گرفته و گواهی حمل صادر گردد.

٢- خودروها باید دارای پروانه اشتغال به حمل طیور زنده (کد بهداشتی) و گواهی انجام شست وشو و ضدعفونی کامیون و قفس‌ها باشند.

۳- رعایت پرهیز غذائی ۴ تا ۶ ساعت پیش از بارگیری ضروری است.

۴- قفس‌ها باید سالم، تمیز، قابل شست وشو و ضد عفونی کردن باشد و مانع از زخمی شدن و اذیت و آزار مرغ‌ها گردد.

بیشتر بدانیم:
کشتارگاه صنعتی دام و طیور

ضوابط کشتار و بسته‌بندی و حمل و نقل

١- کشتار و بسته‌بندی بایستی در کشتارگاه‌های صنعتی مجاز و دارای پروانه بهداشتی و زیرنظر مسئولین بهداشتی و شرعی انجام گیرد.

۲- بسته‌بندی می‌تواند به‌صورت لاشه کامل و یا قفسه‌بندی و به‌صورت تازه خنک شده و منجمد انجام گیرد. 

٣- درج عنوان عدم مصرف آنتی‌بیوتیک در طول دوره پرورش و سن گله علاوه بر سایر مشخصات روی لیبل.

۴- حمل ونقل مرغ و آلایش خوراکی باید با خودروهای دارای پروانه اشتغال به حمل وسامانه خنک‌کننده و دستگاه ثبت دما (ترموگراف) مناسب و با اخذ گواهی حمل انجام گیرد.

۵- عرضه گوشت با شرایط فوق باید در مراکز مجاز و تائید شده توسط دامپزشکی صورت گیرد.

برای مطالعه کامل این مقاله کلیک کنید:
طرح تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک