سارکوسیست در دیگر حیوانات

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این قسمت مقاله به بررسی انواع گونه‌های سارکوسیست در دیگر حیوانات Sarcocystis in other animals خواهد پرداخت.

۱۔ سارکوسیست میشرین  Sarcocystis mnieschierlans

این سارکوسیست در خوک اتفاق می‌افتاد، در این گونه لوله میشرز Miescher's Tube بالغ بر 4/5 سانتی‌متر طول و ۳۵٪ سانتی‌متر پهنا دارد. غالباً ماهیچه‌های دیواره شکم، دیافراگم جوشی واسکلتی مبتلا می‌شوند.

کیست‌های بزرگ بدون استفاده از چشم مسلح به‌عنوان نقاط خاکستری روشن در مقاطع عرضی به‌صورت نقطه‌ای و در تقاطع طولی بصورت دوکی قابل رویت می‌باشند، این کیست‌ها ممکن است با کیست‌های تریشینلا Trichinella اشتباه شوند.

۲- سارکوسبست کانی‌کولی Sarcocystis cuniculi

برلمپت در سال ۱۹۱۳ متوجه وجود این گونه در ماهیچه‌های مخطط و قلب خرگوش اهلی و Catton tail گردید. این سارکوسیست انتشار جهانی داشته وغیر بیماری‌زا می‌باشد.

٣- سارکوسیست موریس Sarcocystis muris

بلانچارد (۱۸۸۵) این گونه راکشف نمود ولاب (۱۸۸۹) پی برد که میزبان واسط این گونه موش و میزبان نهائی گربه است، در گونه‌های مختلف موش، موش باغی Voles یافت می‌شود، کیست‌ها اندازه‌شان تا چند میلی‌متر می‌رسد اما برای میزبان واسط غیربیماری‌زا هستند.

بیشتر بدانیم:
بیماری‌های ویروسی نوظهور خرگوش‌ها و جوندگان
تب نگهداری «رزوس» به عنوان حیوان خانگی
آزمایش پس از مرگ پرندگان

۴- سارکوسیست کورتی Sarcocystis Kortei

کاستلانی Castellani و چمبرChambers) ۱۹۰۹) این سارکوسیست را در عضلات مخطط میمون رزوس Rhesus Monkey پیدا نمودند.

کیست‌ها دارای 0/4 الی 0/8 میلی‌متر طول و 0/1 الى 0/15 میلی‌متر پهنا هستند، تاکنون بیماری‌زانی یاعدم بیماری‌زائی این تک‌یاخته شناخته نشده است و میزبان نهائی نیز مشخص نگردیده است.

۵- سارکوسیست نسبی‌تی sarcocystis nesbitti

این گونه توسط ماندور در سال ۱۹۶۹ در عضلات مخطط میمون رزوس کشف شده است. اما اطلاعاتی در مورد بیماری‌زائی آن گزارش نشده است.

۶۔ سارکوسیست ری‌لی‌ای Sarcocystis rileyei

توسط استیلس (۱۸۹۳) کشف شده است، در ماهیچه‌های مخطط قلب جوجه‌های اهلی باقرقره grous و اردک وحشی و دیگر گونه‌های مختلف پرندگان اهلی و وحشی یافت می‌شود. این گونه انتشار جهانی داشته ولی مدارکی دال بر بیماری‌زائی آن تاکنون بدست نیامد.

۷- سارکوسیست سروی Sarcocystis Cervi

این گونه توسط دس تومبس (۱۹۵۷) از آهو در ویتنام جدا شده است، میزبان نهائی تاکنون شناخته نشده است. گونه‌های غیرمعروف دیگری از سارکوسیست از انواع میمون‌ها، بابون‌ها Baboons، Primates گزارش گردیده که در اینجا به همین بسنده می‌شود.