ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Sarcocystis muris

سارکوسیست در دیگر حیوانات

سارکوسیست در دیگر حیوانات ۱۳۹۹/۸/۲۰ 9:54:01 AM

این قسمت مقاله به بررسی انواع گونه‌های سارکوسیست در دیگر حیوانات Sarcocystis in other animals خواهد پرداخت.

سارکوسیست در گاو

سارکوسیست در گاو ۱۳۹۹/۸/۱۷ 11:53:29 AM

این بخش می‌پردازد به گونه‌های مختلف بیماری سارکوسیست در گاو Sarcocystis in Cow.

عناوین اصلی