اسب نژاد داچ‌وارم بلاد

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تولید اسب بسیار موفق تفریحی و مسابقه‌ای مجارستان با انتخاب بهترین مادیان اسب‌های گلدرلند و گرونینگن و آمیزش آنها با نریان تروبرد شروع شد.

نژاد اسب موردنظر خود را بیابید

نریان‌های ممتاز تروبرد از تمام نقاط جهان مانند انگلستان، ایرلند، فرانسه و ایالات متحده وارد مجارستان شدند. بسیاری از این اسب‌ها از بهترین اسب‌های مسابقه‌ای بودند. با گذشت زمان پرورش‌دهندگان هلندی دریافتند نریان‌هایی که بهترین اسب‌های خون‌گرم را به وجود می‌آوردند خود از اسب مسابقه‌ای موفقی به وجود آمده‌اند. علاوه بر تروبرد از تعدادی نریان تراکنر در سال‌های اولیه استفاده شد.

اسب داچ‌وارم بلاد

بعدها تعدادی مادیان هلشتاین نیز خریداری شدند و در کنار نریان گلدرلند یا گرونینگن قرار گرفتند. سپس اسب‌های خون گرم به نژادهایی که پرورش‌دهندگان هلندی در جست و جوی پرورش آنها بودند مانند اسب هلشتاین و سل فرانسیس در برنامه پرورش و آمیزش وارد شدند و تعدادی از اسب‌های هانوارین و وست فالن نیز به این نژاد اضافه شد در عین حال در تعداد اسب‌های نژادهای گلدرلند و گرونینگن مورد استفاده کاهش تدریجی صورت گرفت. نتیجه نهایی این آمیزش‌ها اسب سواری با خصوصیات هماهنگ و خلق و خوی خوب بود.

خصوصیات اسب داچ‌وارم بلاد

پرورش‌دهندگان هلندی برای تولید اسب‌های خود از سیستم انتخاب بر اساس عملکرد انفرادی استفاده کردند. در نهایت اسب داچ وارم بلاد نتیجه این اقدامات اصلاح نژادی را با به دست آوردن موفقیت‌ها در سطح بین‌المللی در رشته‌هایی مانند نمایش سوارکاری، پرش و درشکه‌رانی نشان داد. داچ وارم بلاد برای افزایش توان تولیدمثل دیگر اسب‌های خون‌گرم به خصوص در انگلستان، ایالات متحده، استرالیا و نیوزلند استفاده شده است.

اسب خونگرم داچ‌وارم بلاد

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران