عوامل موثر در تلقیح تلیسه‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ رشد مناسب گوساله‌ها و تلیسه‌های جوان نتیجه یک تغذیه مناسب، رعایت موارد بهداشتی و برنامه‌های مدیریتی مناسب است. تغییرات قابل قبول در تغذیه، موارد بهداشتی و نحوه مدیریت زمانی می‌تواند از جهت بررسی میزان رشد و نیز از لحاظ محاسبه اقتصادی مفید باشد.

نیازهای پرورش دام خود را بیابید.

رسیدن به میزان رشد مناسب برای تلیسه‌ها خیلی مهم است؛ زیرا بلوغ حیوان و نیز اولین دوره شیرواری و تولید شیر بستگی به وزن بدن حیوان دارد تا به سن حیوان چرا که هنگام بلوغ و رسیدن به سن تلقیح، تلیسه باید به وزن مناسب رسیده باشد. توصیه‌های زیادی در این مورد شده است، برای نژادهای بزرگ جثه گفته شده تلیسه باید وزنی در حدود 370 تا 390 کیلوگرم را در سن 13 تا 15 ماهگی داشته باشد (گوساله باید رشدی حدود 400گرم در روز در دوران شیرخوارگی و 600 گرم در روز در دوران بعد از شیرگیری داشته باشد).

برنامه‌های ضعیف خوراندن آغوز، عدم رعایت موارد بهداشتی و تغذیه نامناسب در هنگام از شیرگیری گوساله باعث کاهش نرخ رشد حیوان و افزایش زمان مربوط به تلقیح و در نهایت آبستن شدن حیوان در گله خواهد شد. برای نشان دادن عملکرد حیوان باید در مراحل مختلف زندگی گوساله، وزن‌کشی و اندازه‌گیری وضعیت بدنی انجام شود این مراحل عبارتند از: هنگام تولد، هنگام از شیرگیری و سن 6 ماهگی است.

بیشتر بدانیم:

خوراک دام غنی شده تابان گوساله پرواری

خوراک دام غنی شده تابان 100

کنسانتره گوساله پرواری دی بیوتیک

توصیه‌ها بر این است که اندازه‌گیری وزن با اندازه‌گیری دور سینه همراه باشد علاوه بر این اندازه‌گیری قد در قسمت جدوگاه و ناحیه لگن و یا عرض استخوان‌های هیپ، می‌تواند از میزان رشد اسکلتی خبر دهد (اگر یکی از این سه کار نیز انجام شود مناسب است) و می‌تواند در تصمیمات مدیریتی زمان مناسب تلقیح کمک‌کننده باشد.