حرکات زبان سگ در برابر چهره‌های خشمگین

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از حکیم مهر؛ تحقیقات جدید نشان داده است که سگها در پاسخ غیرمستقیم به چهره‌های عصبی، دهان خود را با زبان خود لیس می‌زنند و با استفاده از این روش یعنی لیسیدن دهان خود سیگنال ارتباطی با انسان‌ها برقرار می‌کنند.

سگ‌ها درک عمیقی از احساسات و عواطف انسان‌ها دارند. لیسیدن دهان در ارتباط با پاسخ‌ سگ به غذا و بر طبق این تحقیق، مربوط به سیگنال ارتباطی در زمان ارائه خشم و عصبانیت صاحب حیوان می‌باشد.

محققین رفتار شناسی حیوانات در انگلستان و برزیل، واکنش 17 سگ سالم و بالغ از انواع نژادها را در مقابل تصاویر یک رفتار منفی و یک رفتار مثبت از یک فرد و یا یک سگ، مورد ارزیابی قرار دادند. تصاویر همراه با صدای مربوط به همان حالت رفتاری فرد یا حیوان بود.

یافته‌های منتشره در Behavioural Processes، نشان می‌دهد که سگ در زمان مشاهده چهره منفی بیش از زمان مشاهده رفتارها و سیگنال‌های مثبت دهان خود را لیس می‌زند. همچنین با دیدن تصویر انسان بیش از مشاهده تصویر سگ‌ها این لیسیدن ادامه داشت.

جالب توجه است که واکنش لیسیدن دهان، نسبت به مشاهده تصویر خشمناک بیش از شنیدن صدای فرد عصبی بود. این یافته نشان داد، واکنش فوق مربوط به آنچه سگ‌ها می‌بینند می‌باشد و در ارتباط با هر نوع حالتی از عصبانیت نیست.

«دکتر دنیل میلز»، متخصص رفتارشناسی دامپزشکی در دانشگاه لینکلن انگلستان، می‌گوید: انسانها در تعاملات درونی و برونی بسیار بصری هستند و به آن علت که دید سگ‌ها نسبت به انسان بسیار ضعیف‌تر می‌باشد، ما تاکنون می‌پنداشتیم که آنها با استفاده از سایر حواس خود با جهان ارتباط برقرار می‌کنند.

اما با استفاده از این نتایج دریافتیم که سگ‌ها با استفاده از حس بصری، به شکل لیسیدن دهان خود ارتباط ویژه‌ای با انسانها برقرار می‌کنند. این یافته‌ها در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی در ارتباط با پاسخ سگ‌ها به سیگنال‌های حسی بوده و توانایی حیوانات خانگی را در بیان احساسات، که صاحبان آنها مدتهای طولانی باور داشته‌اند را حمایت می‌نماید.

منبع: americanveterinarian