جنتامايسين 5%، جنتاسین 5

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ جنتاسین 5 یک آنتی بیوتیک از گروه آمینوگلیکوزیدها است که علیه عفونت‌های مختلف موثر است. آمنیوگلیکوزیدها عمل ضد باکتریایی خود را ازطریق متصل شدن به تحت واحد 30s‌ ریبوزوم باکتری و در نتیجه ایجاد مداخله با انواع مکانیسم‌ها در روند ترجمه mRNA اعمال می‌کنند. جنتاسین 5 عمدتا بر روی باکتریهای گرم منفی اثر میکند. همچنین برروی برخی استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها نیز موثر است.

فارماکوکینتیک جنتامایسین

در نشخوارکنندگان جذب جنتاسین 5 از محل تزریق عضلانی سریع و تقریبا کامل است (بجز در دام‌های با فشار خون پایین). بعد از تزریق عضلانی حداکثرغلظت خونی درمدت 30 تا 90 دقیقه ایجاد می‌شود. بدلیل تمایل آنها به PH فیزیولوژیک، آمینوگلیکوزیدها در بدن متابولیزه نمی‌شوند. آنها ازطریق فیلتراسیون گلومرولی و ادرار بدون تغییر شکل دفع می‌شود. 80 تا 90 درصد داروی تجویز شده از طریق ادرار در مدت 24 ساعت پس از تزریق عضلانی دفع می‌شود.

موارد مصرف جنتامایسین

5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. روز اول هر 12 ساعت یکبار و روزهای بعد هر 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز.

روش مصرف 

به روش عضلانی یا وریدی آهسته تزریق شود.

موارد منع مصرف جنتاسین

در موارد نارسایی کلیه تجویز جنتاسین 5 غیرمجاز است. در دام‌های آبستن استفاده ازجنتاسین 5 ممنوع است. بهتر است در حیواناتی که به منظور استفاده از گوشتشان پرورش داده می‌شوند به کار نرود.

عوارض جانبی جنتامایسین

جنتاسین 5 باید در دام‌های دچار نارسایی کلیوی مصرف نشود.

ازاستفاده جنتاسین 5 همراه با سای رآنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی جلوگیری شود، به دلیل اینکه سبب افزایش مسمومیت یا ضعف عضلانی می‌گردد. اتوتوکسیسیتی از عوارض رایج این دارو است که تشخیص بالینی آن مشکل است. در موارد استفاده از دوز بالا امکان بروز ضعف ناشی ازمهار عصبی عضلانی وجود دارد.

تداخل دارویی

مصرف همزمان جنتاسین 5 با فروزماید میتواند اثر اتوتوکسیک را تشدید کند. دهیدراتاسیون از عوامل مستعد کننده آسیب توبولی می‌باشد. جنتاسین 5 نباید با سایر داروها مخلوط شود.

دوره پرهیزاز مصرف جنتاسین

در دامهایی که برای تولید گوشت پروررش داده می‌شوند بهتر است استفاده نشود.

شرایط نگهداری جنتاسین

دارو در کمتراز 30 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. از یخ‌زدگی دارو جلوگیری شود.

بسته بندی

این دارو در ویال 20 ، 50 ، 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.

جنتامايسين 5% جنتاسین 5
بسته بندی سابق این محصول