پرورش اردک های شالیزاری در فریدون کنار
به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛  به نقل از مهر؛ پرورش اردک در شالیزار علاوه بر تقویت خاک کشاورزی برای کشت آینده منبع درآمدی خوبی برای مردم منطقه فریدونکنار محسوب می شود. این شغل با تمام سختی ها جایگزین شکار پرندگان شده است.
پرورش اردک
پرورش اردک‌های شالیزاری
مرغابی
پرورش پرندگان
پرندگان
اردک‌های شالیزاری
شالیزار
شالیزارهای فریدونکنار
فریدونکنار
اردک
پرورش‌دهنگان اردک
پرورش اردک
پرورش اردک در شالیزار
پرورش طیور
پرورش مرغابی
مرغابی
طیور
پرورش طیور
اردک
پرورش اردک در فریدونکنار
فریدونکنار
پرورش اردک
رورش اردک در شالیزار