• همه گیر شناسی لپتوسپیروز

  همه گیر شناسی لپتوسپیروز

  بر اساس تقسیم‌بندی سازمان دامپزشکی کشور، ایران ا لحاظ وقوع لپتوسپیروز به سه منطقه پر خطر، کم خطر و ظاهراً بی‌خطر تقسیم می‌شود.

 • علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  علائم بالینی و کالبدگشایی لپتوسپیروز

  بیشتر عفونت‌های لپتوسپیرایی در گاو‌های غیر آبستن، تحت بالینی است و تعداد زیادی از دام‌ها بدون بروز نشانه‌های واضح بیماری، عامل بیماری را ازطریق ادرار دفع می‌کنند.

 • کنترل، پیشگیری و درمان لپتوسپیروز

  کنترل، پیشگیری و درمان لپتوسپیروز

  اولین گام در کنترل بیماری شناسایی منبع عفونت و جلوگیری از انتقال عفونت می‌باشد. منابع عفونت شامل دام‌های با علائم بالینی، جنین‌های سقط شده، جفت، حیوانات وحشی و ... و منابع محیطی مثل آب آلوده می‌باشد.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص لپتوسپیروز

  نمونه‌های مختلفی جهت آزمایش‌های باکتری‌شناسی، بافت‌شناسی، سرم‌شناسی و همچنین نمونه‌هایی از جنین سقط شده باید جمع‌آوری گردد.

 • علل باکتریایی سقط جنین

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریا مونوسیتوژنز باکتری گرم مثبت، غیر اسید فاست و میله‌ای کوتاه به‌صورت مستقیم و یا کمی خمیده می‌باشد. این باکتری در طبیعت بر روی علوفه و گیاهان، خاک، شیر و مدفوع فراوان است.

 • داروی ضددرد، ضد التهاب، ضد تب

  دی پیرون

  دی پیرون

  دی‌پیرون دارای خواص ضد درد، ضد التهاب و ضد تب می‌باشد. دی‌پیرون از نظر شیمیایی مشابه فنیل‌بوتازون می‌باشد.

 • شناسایی جرم لیستریا مونوسیتوژنز

  شناسایی جرم لیستریا مونوسیتوژنز

  طیف وسیعی از روش‌های سریع وجود دارد که جهت تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‌های غذایی و نمونه‌های مربوط به دام‌های آلوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • علل باکتریایی سقط جنین

  تب کیو و سقط جنین

  تب کیو و سقط جنین

  تب کیو یک بیماری تب‌زا است که عامل آن کوکسیلا بورنتی می‌باشد. این جرم طیف وسیعی از میزبان‌های حساس اعم از حیوانات اهلی و وحشی و حتی گونه‌های غیر پستانداری و ماهیان، کنه‌ها، پرندگان و خزندگان را آلوده می‌کند.

 • همه گیر شناسی بیماری تب کیو

  همه گیر شناسی بیماری تب کیو

  سقط در گله‌های آلوده تا حدود 93 درصد نیز می‌رسد اما اغلب حدود 50-5 درصد است. پس از سقط یا زایمان طبیعی حیوانات مبتلا و تماس آن‌ها با مرتع، انتقال از راه گوارش به بقیه گله صورت می‌گیرد.

 • شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی

  شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی

  در مواقعی که سقط‌های پشت‌سرهم و یا مرده‌زایی در گله مشاهده می‌شود، جهت تشخیص آزمایشگاهی می‌توان از نمونه‌هایی چون جفت، ترشحات واژن و بافت‌های جنین‌های سقط شده استفاده کرد.

 • تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

  تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

  بهترین نمونه برای شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی و تشخیص بیماری تب کیو، جفت جنین سقط شده می‌باشد درصورت موجود نبودن جفت می‌توان از نمونه‌های واژنی استفاده نمود.

 • علل باکتریایی سقط جنین

  کمپیلوباکتریوز و سقط جنین

  کمپیلوباکتریوز و سقط جنین

  کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه ونرالیس که باکتری گرم منفی است که عامل سقط جنین در گاو، گوسفند و بز می‌باشد که سبب سقط جنین می‌شود.

 • جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

  جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

  جهت تشخیص دقیق کمپیلوباکتریوز به جمع آوری نمونه از دام می‌پردازیم. در این بخش توضیح داده شده که از چه قسمت‌هایی و چگونه باید برداشت شده و چگونه نمونه‌ها را نگهداری و انتقال دهید.

 • شناسایی جرم کمپیلوباکتریوز

  شناسایی جرم کمپیلوباکتریوز

  برای بررسی حضور جرم می‌توان از نمونه‌های اخذ شده استفاده نمود. این باکتری یک ارگانیسم گرم منفی و به شکل میله‌ای خمیده است که می‌تواند به صورت s شکل، فنری شکل یا شبیه مرغ دریایی مشاهده شود.

 • شناسایی گونه های کمپیلوباکتر

  شناسایی گونه های کمپیلوباکتر

  در این بخش به نحوه‌ی شناسایی گونه‌های مختلف کمپیلوباکتر در آزمایشگاه تشخیصی می‌پردازیم.